Naam : Damclub Zandvoort  
Plaats : Zandvoort (nh)  
Oprichting : ??.09.1909  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel nee   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders nee

Nieuwe Haarlemsche Courant 06.12.1907
Damclub. De heer W. Pippijn, secretaris der damclub “Haarlem” hoopt 12 december a.s. in deze gemeente een Simultaan-séance te geven, met het doel om alhier een damclub op te richten

Haarlem’s Dagblad 10.11.1908
Nieuwe Haarlemsche Courant 10.11.1908
Zandvoort. Een damclub is hier opgericht. Voorloopig met 8 leden. De speelavonden zullen 2 maal in de week gehouden worden in “Zomerlust”.
 

Haarlem’s Dagblad 20.09.1909
Nieuwe Haarlemsche Courant 20.09.1909

Alhier bestaat het plan om in café Zomerlust van den heer M.C. Snijer, een damclub op te richten. Tot dat doel zal door den heer W. Pippijn uit Haarlem Dinsdag 21 September aldaar een simultaanseance gegeven worden. Acht leden hebben zich reeds aangemeld.


De boodschap is duidelijk: Diverse pogingen om een damclub op te richten. Het lijkt erop dat de vereniging van 1908 geen stand heeft gehouden.