Naam : X6 (?)  
Plaats : Arnhem (gl)  
Oprichting : ??.06.1909  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel nee   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders nee
 

Arnhemsche Courant 06.11.1909

Dammen. Morgen, Zondagmiddag 4 uur, zal de bekende damspeler en kampioen van Nederland J. de Haas een simultaan seance geven in de bovenzaal van café Riche alhier.
Het aantal spelers is onbepaald. De toegang is voor belangstellende vrij. Heeren spelers worden uitgenoodigd om, indien mogelijk hunne damborden mede te brengen.
Voor liefhebbers van ’t damspel kan dit een zeer interessante namiddag worden. De meergevorderde dammers kunnen hunne krachten tegen den eerste speler van Nederland eens meten en de minder geoefende zullen van ’t aanschouwen der diverse partijen zonder twijfel veel leeren.
De Nat. Dambond, wiens bestuur vernam, dat het damspel hier ter stede vrij veel beoefend wordt, hoopt met deze seance, die uiteraard van groot propagandistisch nut is, de oprichting van een Arnhemsche damclub te bereiken.

Succes in Nijmegen geen letter meer over de simultaan in Arnhem.