Naam : Schaak- en Damvereeniging Renkum  
Plaats : Renkum (gl)  
Oprichting : ??.11.1909  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel nee   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten geen onderzoek verricht   Anders landelijk dagblad


Het Nieuws van de Dag 29.11.1909

Dammen en schaken. Te Renkum is een dam- en schaakvereeniging opgericht, die reeds 20 leden telt.