Naam : Schuiven Gaan Ze  
Plaats : Zuid-Scharwoude (nh)  
Oprichting : ??.12.1909  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel nee   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders landelijk dagblad


Het Nieuws van de Dag 13.12.1909

Dammen. Te Zuid-Scharwoude is een tweede damclub opgericht.

Schager Courant 14.12.1909
Ons Blad: Katholiek Nieuwsblad voor N.H. 15.12.1909
Oprechte Langedijksche Courant 16.12.1909

Zuidscharwoude. Alhier is een tweede damclub opgericht, thans in het lokaal van den heer P. Schoenmaker. Leden zijn zij, welke niet jonger zijn dan 17 jaar.

Zaanlandsch Nieuws- en Advertentieblad 21.12.1909 (damrubriek)

“SCHUIVEN GAAN ZE”- Wederom is te Zuid-Scharwoude een nieuwe damclub opgericht, en wel door jonge lieden. Onder bovenstaande doopnaam wenschen zij naast de bestaande damclub het spel te beoefenen. In slechts korten tijd is, voor zoover wij weten, dit de vierde club, die aan de Langendijk is opgericht. Wel een bewijs, dat het damspel ook op het platte land zeer druk beoefend wordt.