Naam : Damclub Zwolle  
Plaats : Zwolle (ov)  
Oprichting : 20.12.1909  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel nee   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders brief

 

Provinciale Overijsselsche en 
Zwolsche Courant 16.12.1909

Het damspel, dat tegenwoordig zooveel beoefenaars vindt, wordt ook door veln in Zwolle gewaardeerd. Er bestaan plannen de liefhebbers bijeen te brengen. Binnenkort zal hier met de bedoeling een club te vormen door den heer G. Dijkstra, voorzitter der Kamper damclub, een simultaanpartij gegeven worden


Het Centrum 22.12.1909

Zwolle, 21 Dec. Op de bovenzaal van het Poolsch-koffiehuis werd gisteravond door den heer G. Dijkstra uit Kampen een simultaanpartij gegeven in het dammen. Een 16-tal spelers hadden zich voor deze partij opgegeven. Van deze 16 partijen werden er 8 door de heer Dijkstra gewonnen, 5 verloren en 3 remise gespeeld. Vele leden van de Kamper Damclub waren mede aanwezig en gaven bewijzen van hun vaardigheid in het oplossen van ingewikkelde damproblemen. Na afloop der partij werd overgegaan tot oprichting van een Zwolsche damclub.


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 22.12.1909

Provinciale Overijsselsche en 
Zwolsche Courant 28.12.1909
De nadere samenkomst in het Poolsch koffiehuis heeft geleid tot de oprichting der “Damclub Zwolle”. Een reglement is vastgesteld. Tot bestuursleden zijn gekozen de hh.: H. Mulder voorzitter, G.J.W. van Noort secr., R. Verdam penningm


Op 06.02.1910 zond de secretaris een brief naar de dambond met nadere informatie.
Op 15.03.1910 speelde men een eerste wedstrijd tegen Kampen: 11-11 
(bron: Prov. Over. Zw. Crt. 16.03.1910)

zwolle23dec1909

Overijsselsch Dagblad 13.12.1919