Naam : Damclub Sijbecarspel  
Plaats : Sijbecarspel (nh)  
Oprichting : 28.12.1909  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel nee   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders

landelijk dagblad
Historische Vereniging - geen informatie

 

De Nieuwe Courant. Nieuws en 
Advertentieblad voor West-Friesland 22.12.1909
Nieuwe Rotterdamsche Courant 31.12.1909

Dammen. De heer D. Eeken van Hoorn hield gisteravond in Sybecarspel een simultaan-damséance. Er werden 16 partijen gespeeld , waarvan hij er 9 won. Hij verloor tegen P. Renooy te Lambertschaag, L. de Vries te Aartswoud, J. Speets Sr. en J. Speets Jr. en P. Beemster te Benningbroek. Remise tegen W.A. Ydo te Hoorn en R. Over te Sybecarspel. Na afloop werd een damvereeniging opgericht.

De Nieuwe Courant. Nieuws en Advertentieblad voor West-Friesland 05.01.1910

Sijbecarspel. Op 28 december gaf de heer Eekan van Hoorn in het lokaal van den heer Schagen alhier een dam-seance. Zestien partijen werden gespeeld, waarvan de heer eeken er 9 won, 2 remise maakte en 5 verloor, n.l. tegen de heeren P. Renooij te Lambertschaag, Jb. Speets en Jn. Speets te Benningbroek, L. de Vries te Aartswoud en P. Beemster te Spanbroek.
Remise tegen de heeren W.A. IJdo te Hoorn en R. Over te Sijbecarspel. Na afloop is alhier een damclub opgericht.

Het Nieuws van de Dag 23.01.1911
Alkmaarsche Courant 23.01.1911

Dammen. Tusschen de damclubs te Sijbecarspel en te Hoorn werd een wedstrijd gespeeld waaraan 12 personen deelnamen. De eerste vereeniging won met 15 tegen 9 punten.

Algemeen Handelsblad 09.03.1911

Dammen en schaken. Heden werd te Sybecarspel een wedstrijd gehouden tusschen de Dam- en Schaakclub te Hoorn en die van Benningbroek [m.z. Sijbecarspel – in het vervolg staat wel 2x Sijbecarspel] De uitslag was als volgt:

Dammen          
Hoorn     Sijbecarspel 0  
Eecen 4   Beemster 3  
Mooij 1   Kooijman 0  
Vos 4   Schagen 0  
Ido 4   Hantingius 0  
v.d. Roll 4   R. Over 0  
Verrel 2   Visser jr. 2  
C. Over 0   Glas 4  
Tensen 1   de Vries 3  
Schaken          
Haas 4   Kistemaker 0  
Molenaar 4   Visser 0  
Teverne 4   R. Over 0  
Totaal 32 pnt   12 pnt


Toen de clubs 22 Jan. l.l. een dergelijken wedstrijd te Hoorn hielden, was de uitslag: Hoorn 11 Sybecarspel 17 p.