Naam : Ons Genoegen  
Plaats : Utrecht (ut)  
Oprichting : 28.02.1910  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel nee   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave ja
Lokale kranten ja/geen info gevonden   Anders nee


Uit: “1910-1960 Ons Genoegen in het goud”:

Terugblik bij het Gouden Jubileum.
Het was omstreeks 1909 dat regelmatig een aantal damliefhebbers bijeen kwam om in “Concordia”, Loefbergmakersstraat, een dammetje te leggen. Geleidelijk aan werd de kring groter en men trok naar ’t Volkshuis in de Lijnmarkt, waar op 28 februari 1910 de Utr. Damvereniging “Ons Genoegen” door de heren Jaarsma, F.A. Seisener, A.C. Seisener, J.B. Wind, Enklaar, Douwes, Van der Vaart, Bel, Van den Brink en Peeterse werd opgericht.

In het ‘Utrechts Nieuwsblad’ van 5 maart 1935 is een terugblik te vinden naar aanleiding van het 25-jarig bestaan, maar meer informatie over de beginperiode is vooralsnog niet te vinden.
Het plan voor een jubileumboek, onder redactie van A. van Mourik, dat ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan zou verschijnen lijkt een zachte dood te sterven.
Wellicht komt er nog materiaal in de openbaarheid zodat de ontstaansgeschiedenis uit de doeken kan worden gedaan.