Datum : 09.11.1876      
Plaats : Alblasserdam Provincie : Zuid-Holland
Winnaar : H.H. Baudet Deelnemers : 20
Spelers uit regio : 1, 9 Codering : provinciaal
Spel(len) : dam Match/rond : rond(?)
Prijs : speeltafeltje Dag : donderdag
Advertentie(s) : nee Verslag(en) : ja

Het Vaderland 11.11.1876

Alblasserdam, 10 Nov. – De afloop der gisteravond alhier gehouden damwedstrijd was, dat de 1ste prijs is behaald door den heer Baudet, van Kinderdijk en de 2de prijs door den heer Jaske van Rotterdam. De spelers uit ’s Gravenhage waren in hun spel niet zeer gelukkig.

alblasserdam11 11 1876

Het Vaderland 11.11.1876


Nieuwe Rotterdamsche Courant 11.11.1876
De Dordrechtsche Courant 12.11.1876
Goudsche Courant 12.11.1876
Schoonhovensche Courant 12.11.1876
Leidsch Dagblad 13.11.1876
Algemeen Handelsblad 13.11.1876
Purmerender Courant 15.11.1876
Purmerender Courant 15.11.1876
De Nederlandsche Mail 17.11.1876 (Wekelijksche Courant voor Oost- en West-Indië)

Donderdagavond is te Alblasserdam de provincialen damwedstrijd gehouden, door de daar bestaande damclub vóór eenigen tijd uitgeschreven. Een twintigtal liefhebbers uit den omtrek, uit Rotterdam en den Haag namen daaraan deel. Na een belangwekkende strijd, die vele uren duurde, werd de prijs een speeltafeltje, behaald door den heer H.H. Baudet te Kinderdijk. De premie, een beker op zilveren voet, viel ten deel aan den heer P. A. Jaski van Rotterdam.

Uitslag:

1. H.H. Baudet     Kinderdijk
2. P.A. Jaski   Rotterdam


Het 1ste toernooi in een reeks van vijf die in het gebied ten zuidoosten van Rotterdam wordt gehouden. Baudet woont in 1876 nog in Kinderdijk. We mogen aannemen dat ook de families Smit en Lels meespeelden. Hoe men het toernooi onder de aandacht bracht is niet duidelijk. In de Rotterdamse- en Goudse kranten is in elk geval geen aankondiging te vinden.  Opmerkelijk is de plaatsing van het verslag in de Purmerender Courant. De spelers uit Zuid-Holland zoeken blijkbaar nadrukkelijk contact met spelers uit Noord-Holland of was er toch deelname uit Noord-Holland? De tekst doet anders vermoeden.
Het meespelen van een speler(s) uit Den Haag is een unicum, het ‘damnieuws’ uit Den Haag in de 19e eeuw is zeer gering.