Datum : 01.06.1877      
Plaats : Gouda Provincie : Zuid-Holland
Winnaar : E.J.B. van Vught Deelnemers : 14
Spelers uit regio : 3, 5, 8 Codering : landelijk(?)
Spel(len) : dam Match/rond : rond(?)
Prijs : ? Dag : vrijdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja
 
Algemeen Handelsblad 12.05.1877
Schaak- en Damgezelschap Palamedes, te Gouda.
DAMWEDSTRIJD om prijzen,
op Vrijdag 1 Juni 1877, in het Lokaal der Societeit “Vredebest”, op de Markt.
Zij, die aan bovenstaande wedstrijd wenschen deel te nemen,
zijn gehouden zich voor 25 Mei e.k. aan te melden bij den tweeden ondergeteekende,
bij wien ook Prospectussen voor den Wedstrijd gratis verkrijgbaar zijn.
Entree voor niet-Deelnemers f 1.
C. Messemaker, voorzitter H.J. Wennekes, waarn. Penningm.

Goudsche Courant 03.06.1877
Gisteren heeft de door het Schaak- en Damgezelschap “Palamedes” uitgeschreven damwedstrijd, in de Societeit “Vredebest” alhier plaats gehad. Veertien deelnemers waren uit verschillende steden saamgekomen, ieder deelnemer moest met al de anderen ééne partij spelen, elke partij die gewonnen werd gaf den winner een winstpunt, een remise partij gaf beide spelers een halve.
Het resultaat van den wedstrijd was, dat de 1e. prijs werd gewonnen door den Heer E.J.B. van Vught van Amsterdam met 12 ½ punt, de 2e. door den Heer Joh. Smit van Ridderkerk met 10 punten en de 3e. door den J.J. Liesker van Goud mna 9 ½ punt
.

Algemeen Handelsblad (A’dam) 04.06.1877
Eergisteren had te Gouda is een algemeene damwedstrijd plaats, uitgeschreven door het schaak- en damgezelschap Palamedes, waaraan door 14 personen uit verschillende gemeenten des lands werd deelgenomen.
De uitslag was, dat de eerste prijs gewonnen werd door E.J.B. van Vught, te Amsterdam, de tweede prijs door den heer Joh. Smit, van Ridderkerk, en de derde door den heer J.J. Liesker, te Gouda.


Het Vaderland 05.06.1877

Donderdag j.l. had te Gouda een algemeene damwedstrijd plaats, uitgeschreven door het Schaak- en Damgezelschap “Palamdes”, waaraan door 14 personen werd deelgenomen. De uitslag was, dat de eerste prijs gewonnen werd door E.J.B. van Vught, te Amsterdam, de tweede prijs door den heer Joh. Smit, van Ridderkerk, en de derde door den heer J.J. Liesker, te Gouda.

Nieuws van de Dag (A’dam) 06.06.1877

Te Gouda is een algemeene damwedstrijd gehouden, uitgeschreven door het schaak- en damgezel-schap Palamedes waaraan door 14 personen uit verschillende gemeenten des lands werd deel-genomen.
De uitslag was, dat de eerste prijs gewonnen werd door E.J.B. van Vught, te Amsterdam, de tweede prijs door den heer Joh. Smit, van Ridderkerk, en de derde door den heer J.J. Liesker, te Gouda.

De Dordrechtsche Courant 06.06.1877 
Bij een te Gouda gehouden algemeene damwedstrijd, uitgeschreven door het schaak- en damgezelschap Palamedes waaraan door 14 personen uit verschillende gemeenten des lands werd deelgenomen, werd de tweede prijs gewonnen door den heer Joh. Smit, van Ridderkerk.

Uitslag:
1. E.J.B. van Vught     Amsterdam 12,5 punten
2. Joh. Smit   Ridderkerk 10 punten
3. J.J. Liesker   Gouda 9,5 punten


Palamedes (opgericht in 1870 en in 1886 omgedoopt tot Messemaker) is toch vooral bekend als schaakclub. 
Van Vught wint, Joh. Smit komen we bij andere toernooien niet meer tegen.  De toppers uit de Beemster lijken niet meegespeeld te hebben. Reglement, prijzen(geld?): het staat allemaal in de Prospectus.
 
18770512AlgemeenHandelsblada

Algemeen Handelsblad 12.05.1877

gouda 05 06 1877

Het Vaderland 05.06.1877