Datum : 20.09.1877      
Plaats : Purmerend Provincie : Noord-Holland
Winnaar : K.de Heer Deelnemers : 16
Spelers uit regio : 3, 4, 6 Codering : regionaal(?)
Spel(len) : dam Match/rond : rond
Prijs : dambord Dag : donderdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja


Purmerender Courant 09.09.1877
DAM-WEDSTRIJD
In ’t Café Bellevue te Purmerende, op Donderdag den 20 September des voormiddags ten 10 uur om fraaije Prijs en Premiën heeren liefhebbers worden uitgenodigd aan den WEDSTRIJD deel te nemen of haar met hunne tegenwoordigheid te vereeren.

H. DROOG


18770909PurmCrt

Purmerender Courant 09.09.1877


Purmerender Courant 23.09.1877

Donderdag had te Purmerende in ’t Café Bellevue de aangekondigde Damwedstrijd plaats. 16 heeren namen er deel aan; de prijs werd behaald met 14 punten door K. de Heer te Beemster; de 1e premie met 11½ punten door M. de Jong te Hoogcarspel; de 2e premie met 11 punten door C. de Heer te Beemster en de 3e premie met 10 punten, vereerd door een Damliefhebber, door J. Groenteman te Amsterdam.


Nieuws van de Dag (A’dam) 24.09.1877

Eergisteren is te Purmerende in ’t Café Bellevue een damwedstrijd gehouden. 16 heeren dongen naar den prijs, die werd behaald, met 14 winstpunten, door K. de Heer, te Beemster; de 1e premie met 11½ punten door M. de Jong, te Hoogkarspel; de 2e premie met 11 punten door C. de Heer, te Beemster en de 3e premie, geschonken door een damliefhebber, met 10 punten door J. Groenteman, te Amsterdam.

 

Hoornsche Courant 26.09.1877

In ´t Cafe Bellevue te Purmerend had Donderdag j.l. een Damwedstrijd plaats, waaraan 16 heeren deelnamen; de prijs werd behaald met 14 punten, door K. de Heer te Beemster; de 1e premie met 11½ punten door M. de Jong, te Hoogcarspel; de 2e premie met 11 punten door C. de Heer te Beemster en de 3e premie met 10 punten, vereerd door een Damliefhebber, door J. Groenteman, te Amsterdam.


Uitslag:

1. K. de Heer Az.     Middenbeemster 14 pnt  
2. M. de Jong   Hoogcarspel 11,5 pnt  
3. C. de Heer Az.   Beemster 11 pnt  
4. J. Groenteman   Amsterdam 10 pnt  

 


Klaas de Heer toont zijn uitzonderlijke klasse, slechts 1 verliespunt. Geen advertenties in de kranten rond Hoogkarpsel, Amsterdam, Haarlem en Rotterdam, maar het sinds kort verschijnende Nieuws van de Dag neemt wel de uitslag op, de eerste in een reeks!
Het kan haast niet anders of de spelers uit Hoogkarspel zijn persoonlijk benaderd. Het is tevens voor het eerst duidelijk dat men een ‘rond toernooi’ speelt. De puntentelling vindt zoals bij het schaken gebruikelijk is (1,½,0). Organisator H. Droog was zelf ook speler, we zien hem nog terug in Ridderkerk1879/mrt en MiddenBeemster1881/sep

Rond 1990 dook op de ‘Zwarte Markt’ in Beverwijk een ingelegd dambord, met hoekoog – afmetingen 43,1x43x7, achterkant schaakbord - op. De volgende tekst staat op een metalen plaatje aan de zijkant:

 

1ste Prijs
Dam – Wedstrijd
20 September 1877
Café Bellevue te Purmerend.
 

Aan weerskanten van de 2e en 3e regel een deel van een geruit dambord.
 

IMG 2203
IMG 2201

IMG 2200