Datum : 24.04.1878      
Plaats : Wieringerwaard Provincie : Noord-Holland
Winnaar : K.de Heer Deelnemers : 21
Spelers uit regio : 4, 6 Codering : provinciaal
Spel(len) : dam Match/rond : rond
Prijs : - Dag : woensdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja

 


Nieuws van de Dag (A’dam) 12.04.1878[1]
Dam-Wedstrijd, op Woensdag 24 April e.k., ’s morgens 10 uur, bij den Heer A. HEYNSZ te Wieringerwaard.
 

[1] Deze wedstrijd/uitslag werd pas in de zomer van 2008 gevonden.


Heldersche en Nieuwendieper Courant 01.05.1878

Men schrijft ons uit Wieringerwaard, dd. 29 dezer:
De uitslag van den dam-wedstrijd, j.l. Woensdag alhier. Gehouden, is als volgt: de heer K. de Heer te Beemster 1e prijs met 17½ punt; de heer J. van der Deure te Nieuwe Nieuwdorp, 1e premie, met 16 punten; de heer C. de Heer te Beemster 2de premie: met 15½ punt; de heer K. Koster te Hoogkarspel, 3de premie, met 15½ punt.
Laatstgenoemde Heeren hebben om de 2de en 3de premie moeten spelen. Er waren 21 deelnemers


Nieuws van de Dag (A’dam) 01.05.1878

De uitslag van den dam-wedstrijd, dezer dagen te Wieringerwaard gehouden, is geweest: de heer K. de Heer, te Beemster, 1e prijs, met 17 1/2 punt; de heer J. van der Deure, te Nieuwe Niedorp, 1e premie, met 10 punten; de heer C. de Heer, te Beemster, 2e premie, met 15 1/2 punt; de heer K. Koster, te Hoogkarspel, 3e premie, met 15 1/2j punt. Laatstgenoemde heeren hebben om de 2e en 3e premie moeten spelen. Er waren 21 deelnemers.


Purmerender Courant 01.05.1878
Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 02.05.1878

De uitslag van den Dam-wedstrijd te Wieringerwaard op 24 April j.l. gehouden is geweest: de heer K. de Heer te Beemster 1e prijs met 17½ punt; de heer J. van der Deure te Nieuwe Nieuwdorp, 1e premie, met 16 punten; de heer C. de Heer te Beemster 2de premie: met 15½ punt; de heer K. Koster te Hoogkarspel, 3de premie, met 15½ punt.
Laatstgenoemde Heeren hebben om de 2de en 3de premie moeten spelen. Er waren 21 deelnemers.


Uitslag:

1. K. de Heer     Beemster 17,5 pnt
2. J. van der Deuren   Nieuwe Nieuwdorp 16 pnt
3. C. de Heer   Beemster 15,5 pnt
4. K. Koster   Hoogkarspel 15,5 pnt


Een ‘groots’ toernooi in een plaats, in de buurt van Den Helder, waar geen andere damactiviteiten bekend zijn. Opnieuw treedt Klaas de Heer als glorieuze winnaar uit de strijd. De nummer 2 komen we nogmaals tegen in een wedstrijd te Hoogwoud1884/jan. C. de Heer treffen we nog vaker aan, K. Koster zagen we ook al bij het vorige toernooi, Hoogkarspel1878/mrt, in actie. 
Van deze wedstrijd is alleen een advertentie in Amsterdam aangetroffen, ongetwijfeld kregen de ‘Beemster-lingen’ een uitnodiging toegestuurd. In ‘Het Damspel’ 1906 werd al over deze wedstrijd gerept, maar pas in de zomer van 2008 kwam het verslag en in mei 2010 de advertentie boven water.
 

18780412NieuwsvdDag

Nieuws van de Dag 12.04.1878