Datum : diverse.03.1879      
Plaats : Rotterdam Provincie : Zuid-Holland
Winnaar : T.A. van Dijk Deelnemers : 22
Spelers uit regio : 9 Codering : lokaal
Spel(len) : dam Match/rond : rond
Prijs : piece-de-milieu Dag : 5 speeldagen
Advertentie(s) : nee Verslag(en) : ja
 
Rotterdamsche Courant 05.03.1879
Onder verschillende dezen winter aan leden der Volksleeskamer door het Bestuur aangeboden amusementen, behoorde mede een dezer dagen uitgeschreven damwedstrijd, waaraan 22 leden deelnamen, en welke in 5 avonden werd afgespeeld. Een drietal kostbare prijzen waren hiervoor beschikbaar gesteld, nl. 1°. een pièce-de-milieu, uitgellofd door den Ed.Achtb.Heer Burgemeester, eere-vooorzitter; 2°. een sigarenstandaard, met zilver gemonteerd, uitgeloofd door het Bestuur; en 3°. een lucifers-standaard met zilver, aangkocht uit de inleggelden.
De eerste prijs werd behaald door T.A. van Dijk, de tweede door A.C. Klumpers en de derde door J. Vreedenburgh.
Zaterdagavond jl. had de uitreiking der prijzen met eenige feestelijkheid plaats. De plechtigheid werd nl. opgeluisterd door een concert, waartoe het volgend keurig programma was uitgekozen:
1.Adagio voor Violoncel, van Bargiel 2.Aria “der Kriegenlust ergeben” uit de Opera Jessonda van Spohr; 3.Lied auf dem Wasser zu singen, voor Violoncel, v. Schubert; 4.Ballade “Heinrich der Vogler”, van Löwe.
Na eenige ogenblikken pauze, waarin onder eene hartelijke toespraak door den heer R.P. Thooft de prijzen werden uitgereikt, werden de volgenden 5 Nos. uitgevoerd:
1.Lenzesnacht, uit de opera “Konig Mansfeld, van Reineke; 2.Liederen: a.”Van ’t scheiden” b.”De Ring” beiden van Verhulst c. “Zoo gij mijn lief wilt zijn,” van Antwerpen. 3. Cantelina uit het concert van A. Golterman. 4. Liederen: a. “Zoveel liedjes als er klinken” v. Antwerpen, b. “Afscheid” van Verhulst. 5.Balletta, Martini.
Een en ander werd met het meeste succes ten gehoore gebracht, enkele Nos. zelfs gebisseerd. We voldoen zeker aan den wensch der Leden in het algemeen, en die der overwinnaars bij den damwedstrijd in het bizonder, wanneer we in hunne plaats het Bestuur en hh. Commissarissen der Volksleeskamer, inzonderheid G.J. Kellenbach, alle hulde brengen voor hunne uitstekende zorgen in deze aan den wedstrijd en den goeden afloop besteed.

Uitslag:
1. T.A. van Dijk    
2. A.C. Klumpers    
3. J. Vreedenburgh    

Ook in 1882 en 1886/1887 zijn in de Volksleeskamer damwedstrijden gehouden. Was dit een jaarlijks terugkerend spektakel, en ‘missen’ we de uitslagen in de kranten, of werd deze wedstrijd bij gelegenheid georganiseerd. Nog niet alle Rotterdamsche kranten zijn nageplozen (april2018).