Datum : 12.03.1879      
Plaats : Ridderkerk Provincie : Zuid-Holland
Winnaar : A.Smit Deelnemers : 29
Spelers uit regio : 1, 4, 5 Codering : nationaal
Spel(len) : dam Match/rond : rond
Prijs : - Dag : woensdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja
 
Nieuwe Rotterdamsche Courant 27.02.1879
Algemeen Handelsblad 28.02.1879
Algemeen Handelsblad 01.03.1879
‘Internationale Damspel-wedstrijd. Uitgeschreven door de Ridderkerksche Schaak- en Damclub. Te houden op Woensdag 12 Maart e.k. ten huize van den heer Kreber, te Ridderkerk. Verdeeld in 3 serien: 1e serie: Voor hen, die op uitgeschreven openbare wedstrijden prijzen hebben behaald; 2e serie: Voor hen, die op uitgeschreven openbare wedstrijden hebben medegedongen zonder prijzen te behalen; 3e serie: Voor hen, die nog nimmer aan een openbaren wedstrijd hebben deelgenomen. Voor Reglement wendt men zich met franco aanvraag tot den secretaris J. Nugteren Gz.”.

Nieuwe Rotterdamsche Courant 14.03.1879
Algemeen Handelsblad 14.03.1879
Goudsche Courant 16.03.1879
Rotterdamsche Courant 17.03.1879
Ridderkerk 12 Maart.
Heden werd alhier gehouden de internationalen damspel-wedstrijd, uitgeschreven door [onze-AH] de alhier bestaande schaak- en damclub. De uitslag was als volgt:
1 serie, 11 mededingers; eerste prijs de heer A. Smit, te Slikkerveer, met 7½ punten, bij loting met de heer K. de Heer, te Beemster, welke eveneens 7½ punten behaalde; en aan wie dus de 2e prijs ten deel viel; derde prijs C. de Heer, te Beemster met 7 punten.
2e serie: 11 mededingers; 1e prijs de heer Jan Lels te Alblasserdam met 8½ punten, 2e prijs de heer H.M. Diepenveen te Gouda.
3e serie, 7 mededingers; enige prijs de heer H. Droog te Purmerende. Na afloop werden de prijzen met een toepasselijk woord door den voorzitter uitgereikt. [laatste zin niet in AH]


Nieuws van de Dag (A’dam) 15.03.1879
Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage 15.03.1879

Te Ridderkerk is dezen winter een internationale dam-wedstrijd gehouden. De uitslag was als volgt:
1ste serie, 11 mededingers; eerste prijs de Heer A. Smit, te Slikkerveer, met 7 1/2 punten, bij loting met den Heer C. De Heer, te Beemster, die eveneens 71/2 punten behaalde, en aan wien dus de tweede prijs ten deel viel; derde prijs C. De Heer, te Beemster, met 7 punten.
2de serie, 11 mededingers: eerste prijs de Heer Jan Lels, te Alblasserdam, met 8 1/2 punten, tweede prijs de Heer M. H. Diepeveen, te Gouda.
3de serie, 7 mededingers; eenige prijs de Heer H. Droog, te Purmerende.

Uitslag:
Serie A
1. A. Smit     Slikkerveer 7,5 pnt
2. K. de Heer   Beemster 7,5 pnt
3. C. de Heer   Beemster 7 pnt

Serie B
1. J. Lels     Alblasserdam 8,5 pnt
2. M.H. Diepeveen   Gouda ? pnt

Serie C
1. H. Droog     Purmerend ? pnt

Driemaal is scheepsrecht. Klaas de Heer speelt eindelijk mee en neemt halfbroer Cornelis mee. Maar waar zijn Zomerdijk en van Vught? Vielen zij gewoon buiten de prijzen? Arie Smit levert een topprestatie door 7,5 punten te scoren. Met loten was hij ook nog de gelukkigste waardoor Klaas de Heer nimmer als winnaar van een KVN geboekstaafd is (aan de toernooien in Rotterdam 1893 en 1894 nam hij niet deel). Het is tevens de eerste en enige keer dat de organisatoren bepalingen vastleggen ten aanzien van een groepenindeling. 
Groep 1 is met 11 prijswinnaars natuurlijk uitermate interessant.  C. de Heer won een prijs in Wieringerwaard 1878/apr, A. Smit won een 3e prijs in Alblasserdam1877/nov. H. Droog organiseerde het toernooi Purmerend1877/sep en nam blijkbaar niet eerder aan een toernooi deel.
Ook nu schept Het Damspel uit 1906, blz. 21, enige verwarring. Men schrijft namelijk over een damtoernooi in Alblasserdam dat door Klaas de Heer werd gewonnen. Missen we nog een toernooi in Alblasserdam of bedoelde de schrijver/informant soms Ridderkerk1879? 

Merkwaardig genoeg laat Alblasserdam het in 1878 en 79 afweten en zijn er na 1879 in Ridderkerk, voor zover bekend, geen wedstrijden meer georganiseerd. Dit is des te merkwaardiger omdat Ridderkerk1879 met 29 deelnemers een zeer succesvol toernooi genoemd mag worden. De club gaat in 1879 voor het eerst als Schaak- en Damclub door het leven.
 
18790228AHRidderkerk

Algemeen Handelsblad 28.02.1879
 
18790315NieuwsvdDag

Nieuws van de Dag 15.03.1879