Datum : 09.01.1889      
Plaats : Lambertschaag Provincie : Noord-Holland
Winnaar : A.Zijp Az. Deelnemers : -
Spelers uit regio : 7 Codering : lokaal
Spel(len) : dam/schaak Match/rond : rond
Prijs : - Dag : woensdag
Advertentie(s) : nee Verslag(en) : ja
 
Enkhuizer Courant 25.01.1889
Te Lambertschaag had den 9 Januari j.l. ten huize van C. Druif een schaak en damwedstrijd plaats. De prijs voor het schaken werd na een hevigen strijd gewonnen door J. Koorn Dz. van Aardswoud en de premie door C. Zijp Az. van Lambertschaag. Voor het dammen werd de prijs gewonnen door A. Zijp Az. van Lambertschaag en de premie door W. Davids Nz. te Abbekerk.

Nieuws van de Dag (A’dam) 26.01.1889
Bij den schaak- en damwedstrijd, gehouden te Lambertschaag (N.-H.) is in het schaken de eerste prijs gewonnen door J. Koorn Dz., te Aartswoud, de tweede prijs door C. Zijp Az., te Lambertschaag. In het dammen was A. Zijp, te Lambertschaag, de winner van den eersten, en W. Davis, te Abbekerk, de winner van den tweeden prijs.

Purmerender Courant 30.01.1889
Te Lambertschaag had op 9 Januari j.l. ten huize van C. Druif een schaak- en damwedstrijd plaats. De prijs voor het schaken werd na een hevige strijd gewonnen door J. Koorn Dz. van Aardswoud en de premie door C. Zijp Az. Lambertschaag. Voor het dammen werd de prijs gewonnen door A. Zijp Az. van Lambertschaag en de premie door W. Davids Nz. te Abbekerk.

Uitslag:
1. A. Zijp Az.     Lambertschaag
2. W. Davids Nz.   Abbekerk

Het 2e lokale toernooi in de omgeving van Hoogwoud. Lambertschaag ligt ten noorden/noordoosten van Hoogwoud. Het kan haast niet anders dat men de spelers in de diverse dorpjes via aanplakbiljetten van deze wedstrijd op de hoogte bracht. De spelers van Hoogkarspel werden bewust niet geïnformeerd? De mogelijkheid van het bestaan van schaak- en/of damclubs in de omgeving van Hoogwoud mogen we natuurlijk niet uitsluiten. De namen van de spelers komen we verder niet meer tegen. Onduidelijk of de spelers zowel aan het dam- als schaaktoernooi deelnamen.
Twee krantenredacties vonden de uitslag blijkbaar hot news, en namen deze op. Ik herhaal: aangezien dit vaker voorkomt, rijst het vermoeden dat elke wedstrijd, hoe klein ook, een plekje in de kolommen van een krant vond.