Datum : 11.02.1889      
Plaats : Oosterend (Texel) Provincie : Noord-Holland
Winnaar : C.W.Koning Deelnemers : -
Spelers uit regio : 12 Codering : lokaal
Spel(len) : dam Match/rond : match
Prijs : - Dag : maandag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja
 
Texelsche Courant 07.02.1889
Damwedstrijd in ‘het Wapen van Texel’ te Oosterend. Maandag, 11 Februari, ’s avonds 7 uur.
Geen inleggeld. C. Duinker.

Texelsche Courant 14.02.1889
Weing liefhebbers waren er gisteren present, om aan den damewedstrijd in ‘het Wapen van Texel’ deel te nemen. De liefhebberij voor het damspel is dan ook sedert voorleden jaar alhier heel wat verminderd, hetgeen wel te bejammeren valt. Het damspel toch berust niet op geluk, maar op zuivere berekening en kan dus in zeker opzicht bijdrage tot veredeling van den geest. Van kansen is bij dit spel geen sprake.
Het laatst overgebleven tweetal strijders bestond uit de Heeren C.W. Koning en Kl. Roeper, waarvan de eerste den prijs verwierf. De Heer Koning heeft alzoo wederom zijn naam gehandhaafd en blijft tot nog toe de ‘Matador’ van Texel.

Uitslag:
1. C.W. Koning
2. Kl. Roeper

Ook hier berichten over een tegenvallend aantal deelnemers, ondanks het lokkertje ‘geen inleggeld’. Tot en met 1891 zal er nog 1 toernooi volgen. C.W. Koning wordt, niet ten onrechte, uitgeroepen tot ‘matador’ van Texel.
 
TexelscheCrt18890207

Texelsche Courant 07.02.1889