Datum : 18.02.1888      
Plaats : Bellingwolde Provincie : Groningen
Winnaar : Onclin Marechal, L Deelnemers : -
Spelers uit regio : 14 Codering : lokaal
Spel(len) : dam Match/rond : rond(?)
Prijs : ("om flinke prijzen") Dag : zaterdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja
 
Winschoter Courant 12.02.1888
Damwedstrijd,
Op Zaterdag, 18 Februari 1888,
Des namiddags te 1 uur,
OM FLINKE PRIJZEN.
Aangifte vóór den 17 dezer, bij
A.H. Doedens, te Bellingwolde.

Winschoter Courant 22.02.1888 – externe wedstrijd
De damwedstrijd, uitgeschreven door de damvereeniging alhier, was j.l. Zaterdag, ten huize van den logementhouder A.H. Doedens, niet druk bezocht. Vele liefhebbers van elders, die zich hadden aangemeld, waren door het echt Februari-weer tehuis gebleven. De 1ste prijs is behaald door den heer L. Onclin Marechal te Winschoten, de 2e prijs door den heer F. Onclin Marechal te Winschoten en de 3e prijs door den heer J.G. Tebbenhof te Wedde. De prijzen, uit voorwerpen bestaande, werden door den heer Doedens met een gepast woord overhandigd. De liefhebbers van het damspel zijn voornemens spoedig een nieuwen wedstrijd op grooter schaal uit te schrijven.

Uitslag:
1. L. Onclin Marechal Winschoten
2. F. Onclin Marechal Winschoten
3. J.C. Tebbenhof[1] Wedde
 
18880216TCzouaven

Winschoter Courant 12.02.1888

[1] Uit de regio zijn bekend: J.C. Tebbenhof uit Wedde en J.G. Tebbenhof uit Bellingwolde. Gezien de woonplaats is voor J.C. gekozen.