Datum : 13.01.1891      
Plaats : Schagen Provincie : Noord-Holland
Winnaar : W.Vijn Deelnemers : 9
Spelers uit regio : 3, 7. 10 Codering : regionaal
Spel(len) : dam Match/rond : rond
Prijs : - Dag : dinsdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja
 
Zijper Courant 21.12.1890
DAMWEDSTRIJD
Naar aanleiding van den in het vorig Nr. uitgedrukten wensch van den heer v. Graft te Hoogwoud, neemt de ondergetekende de vrijheid HH. DAMSPELERS tot een wedstrijd uit te noodigen op een nader te bepalen datum. Heeren Deelnemers worden beleefd verzocht zich binnen acht dagen aan te melden.
SCHAGEN (Café ’t Centrum) De ondernemer,
19 Dec. 1890 J. van HUIS

Zijper Courant 04.01.1891
DAMWEDSTRIJD
Op Dinsdag 13 Januari 1891, aanvangende ’s morgens 10 ure, in het café ’t CENTRUM te SCHAGEN, naar fraaie prijs, bestaande in een Kunstvoorwerp. H.H. Deelnemers worden uitgenoodigd zich alsnog aan te melden bij
Den Ondernemer J. van HUIS

Zijper Courant 11.01.1891
DAMWEDSTRIJD
Op Dinsdag 13 Januari 1891, aanvangende ’s morgens 10 ure, in het café ’t CENTRUM te SCHAGEN, naar raaie prijs en premie, door de mededingers zelf te bepalen. H.H. Deelnemers worden uitgenoodigd zich alsnog aan te melden bij
Den Ondernemer J. van HUIS

Schager Courant 04.01.1891, 08.01.1891 & 11.01.1891
De groote DAM-WEDSTRIJD Op Dinsdag, 13 Januari 1891, vangt aan ’s morgens 10 uur. Deelnemers worden verzocht zich vroegtijdig aan te melden. Hotel ’t Centrum, De Ondernemer,
SCHAGEN J. van HUIS

Zijper Courant 18.01.1891
Aan den Damwedstrijd, Dinsdag 13 deze gehouden bij den heer J. v. Huis in ’t café ’t Centrum te Schagen, namen 9 personen deel. Nadat elk tegen de overige mededingers een partij, dus in het geheel 8 partijen gespeeld had, bleek dat de prijs was behaald door den heer W. Vijn van Hoogwoud met 7 gewonnen spellen en 1 remise, de premie door den heer A. de Witt van Sint-Maarten met 6 gewonnen en 2 verloren partijen. Van de overige spelers volgden de heeren J.P. Spit van Amsterdam en P. Glas van Hoogwoud, elk met 4 gewonnen en 4 verloren spellen, enz. Prijs en premie bestonden in contanten.

Uitslag:
1. W.Vijn   Hoogwoud   8   7 1 0   15 pnt.
2. A.de Witt   St. Maarten   8   6 0 2   12 pnt
3. J.P.Spit   Amsterdam   8   4 0 4   8 pnt.
4. P.Glas   Hoogwoud   8   4 0 4   8 pnt

Het toernooi in Schagen komt tot stand, zoals uit de aankondiging blijkt, door een oproep van de heer Graft te Hoogwoud. P. Graft was al eerder deelnemer aan toernooien in de regio Hoogwoud (1887/jan). Het aantal deelnemers valt misschien wat tegen als we kijken naar de belangstelling die de damproblemen in de Zijper Courant trokken. W. Vijn begint aan een zegereeks. Hoe J.P. Spit uit Amsterdam lucht van het toernooi kreeg is onduidelijk. Misschien speelde E.J.B. van Vught, trouw inzender van problemen en oplossingen van de damproblemen in de Zijper Courant, de informatie aan hem door. 
Men speelt een ‘rondtoernooi’ en zijn benieuwd of de spelregel ‘damrust’ nog werd toegepast.  Uit de uitslag valt niet af te lezen of men met ‘tweetjes’ of  met ‘eentjes’ de uitslagen noteerde.
 
Schager Courant 04.01.1891