Datum : 07.02.1892      
Plaats : Noordschermer Provincie : Noord-Holland
Winnaar : K.Dekker Deelnemers : -
Spelers uit regio : 11 Codering : lokaal
Spel(len) : dam/schaak Match/rond : rond
Prijs : contanten Dag : -
Advertentie(s) : nee Verslag(en) : ja
 
Alkmaarsche Courant 10.02.1892
Bij de den 7 gehouden schaak- en damwedstrijd, waaraan uitsluitend leden van de vereeniging ‘Excelsior’ mochten deelnemen, werden bij het schaken de prijzen gewonnen door de heeren: D. de Boer 1e; C. Brugman, 2e ; en K. Dekker 3e; bij het dammen door de heeren K. Dekker, 1e; J. Jonker, 2e; M. Zuurbier 3e en P. Schipper 4e. De prijzen bestonden in contanten. Het voornemen bestaat bij genoemde vereeniging een nationalen schaakwedstrijd uit te schijven.

Uitslag:
1. K. Dekker
2. J. Jonker
3. M. Zuurbier
4. P. Schipper

Een ‘onderlinge’wedstrijd van genoemde club? In de schaakliteratuur komen we deze club vaker tegen, maar de toevoeging ‘damclub’ blijft dan achterwege. Beoefende men na 1892 werkelijk zowel het schaak- als damspel?
In 1893 organiseert de club een schaaktoernooi. K. Dekker lijkt te dammen en te schaken en een P. Schipper zagen we als schaker bij Alkmaar1891/dec. Naamgenoten of niet?