Datum : 12.02.1892      
Plaats : Den Burg (Texel) Provincie : Noord-Holland
Winnaar : C.W.Koning Deelnemers : 18
Spelers uit regio : 12 Codering : lokaal
Spel(len) : dam Match/rond : rond
Prijs : - Dag : vrijdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja
 
Texelsche Courant 04.02.1892
Damwedstrijd. Op maandag 8 Febr., ’s avonds half acht, in het hotel , Den Burg’. Sd. Kuiper

Texelsche Courant 07.02.1892 & 11.02.1892
Damwedstrijd op Vrijdag 12 Februari a.s. ’s avondshalf acht, NIET op Maandag 8 Febr. a.s. in het hotel
‘Den Burg’ Sd. Kuiper.

Texelsche Courant 14.02.1892
Nadat de veelvuldige damwedstrijden welke voor een paar geleden hier nog al aan de orde waren, door eene algeheele stilte op dat gebied was gevolgd, had gisteren avond weder een damwedstrijd plaats, thans in het hotel ‘Den Burg’.
Zulk een wedstrijd, waar in tegenstelling van vele anderen de meest mogelijke stilte en aandacht gewenscht is, is wel eens aardig gade te slaan, en zoo waren dan ook gisterenavond velen in het hotel ‘den Burg’ tegenwoordig om daarvan getuige te zijn.
18 personen namen aan den strijd deel, waarin na menige ernstige kamp overwinnaar bleef de heer C.W. Koning, die met den heer J.B. Bakker de laatste partijen speelde.

Uitslag:
1. C.W. Koning
2. J.B. Bakker

Na bijna drie jaar weer een damtoernooi op Texel. C.W. Koning bewijst het spel niet verleerd te zijn. De opkomst, 18 deelnemers, is fors te noemen. Op Texel past men nog steeds het ‘robbersysteem’ toe. Ondanks alle belangstelling duurt het nog 1 jaar voordat het volgende toernooi plaats vindt.
 
TexelscheCrt18920207

Texelsche Courant 07.02.1892