Datum : 16.02.1892      
Plaats : Schagen Provincie : Noord-Holland
Winnaar : H.Jimmink Deelnemers : 9
Spelers uit regio : 10 Codering : lokaal
Spel(len) : dam Match/rond : rond
Prijs : - Dag : dinsdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja
 


Zijper Courant 20.12.1891
Voorloopige Aankondiging van den
D A M W E D S T R I J D
Te houden in de maand JANUARI of FEBRUARI a.s. in het lokaal van C. Zijdewind te Schagen.
P.S. Zie voor nadere bepaling van dag en datum, volgende nummers dezer Courant

Zijper Courant 31.01.1892
DAMWEDSTRIJD
Op DINSDAG 16 Februari 1892, aanvangende ’s morgens 11 ure, om prijs en premiën, in het lokaal van C. Zijdewind te Schagen.
H.H. Liefhebbers worden beleefd uitgenoodigd hieraan deel te nemen.

Alkmaarsche Courant 19.02.1892

Aan den op den 16 gehouden damwedstrijd in het lokaal van den heer C. Zijdewind te Schagen werd deelgenomen door 9 personen. De prijs werd gewonnen door den heer H. Jimmink, van Zijpe; de 1e premie door den heer C. Peetoom, van Sint Maarten en de 2e premie door den heer J. Peetoom van Schagerbrug.


Zijper Courant 21.02.1892

Aan den Damwedstrijd, gehouden op Dinsdag jl. in het lokaal van den heer C. Zijdewind te Schagen, werd door 9 personen deelgenoomen. Na een geduldigen, meermalen zwaren kamp, was de uitslag als volgt: Prijs de heer H. Jimmink van ’t Zand met 7½ winstpunten. De heer Jimmink deed zich als een sterken speler kennen, want van de 8 partijen won hij er 7 en maakte één remise. De premie werd gewonnen door den heer C. Peetoom van St. Maarten met 6 winstpunten en de tweede premie door den heer J. Peetoom van Schagerbrug met 5 winstpunten. Onderscheidene belangstellenden kwamen gedurende den wedstrijd nu en dan een kijkje nemen en daar dezelve vroegtijdig(?) beslist was bleven eenige blijkbaar groote liefhebbers tot het einde. Zwaar werk! Zoo’n damwedstrijd.


Het Vaderland 24.02.1892

Te Schagen is een damwedstrijd gehouden. De prijs werd gewonnen door den heer H. Jimmink, van Zijpe; de 1e premie door den heer C. Peetoom, van Sint Maarten de 2e door den heer J. Peetoom van Schagerbrug.

Uitslag:

1. H.Jimmink   't Zand   7,5 pnt.
2. C.Peetoom   St. Maarten   6 pnt.
3. J.Peetoom   Schagerbrug   5 pnt.

Een zeer vroegtijdige aankondiging van het toernooi. Geen bronnen uit de Schager Courant omdat de jaargang 1892 in de archieven ontbreekt. De prijswinnaars/deelnemers(?) komen nu voornamelijk uit plaatsen ten (zuid)westen van Schagen. De familie Peetoom komen we ook veelvuldig tegen in de damrubriek van de Zijper Courant. Een C. Peetoom was in de jaren 1880 tot 1892 uitgever van deze krant.  De familie Jimmink doet ook in de 20e eeuw nog van zich spreken. Uit het verslag kunnen we opmaken dat de winnaar al vroeg in de wedstrijd een onoverbrugbare voorsprong nam en de wedstrijd ondanks dat de nodige ‘toeschouwers trok’ (goed voor de omzet). Opnieuw een ‘rondtoernooi’ en duidelijkheid over de telling, maar niet over de spelregels: damrust, damslag, blazen?