Datum : 12.12.1892      
Plaats : Alkmaar Provincie : Noord-Holland
Winnaar : J.de Heer Deelnemers : -
Spelers uit regio : 2 Codering : regionaal
Spel(len) : dam/schaak/biljart Match/rond : rond
Prijs : contanten Dag : maandag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja
 
Alkmaarsche Courant 04.12.1892
Jaarlijksche Schaak-, Dam- en Biljartwedstrijd
om contanten
op Maandag, 12 December 1892, in het Café > De Kroon”. Bovendien wordt voor iedere afdeeling een e e r e p r i j s van 5 gulden uitgeloofd. Aanvang 12 uur. Aanbevelend,
C. KRAMER, Alkmaar

 

AlkmCourant 12 12 1892
Alkmaarsche Courant 04.12.1892


Alkmaarsche Courant 14.12.1892

De uitslag der wedstrijden, den 12 in het café >De Kroon”, van den heer C. Kramer alhier, gehouden, is al volgt: schaken , P. Schipper, Noordschermer, prijs; M. Zuurbier, Noordschermer, 1e premie; J. Butter, Oudcarspel, 2e pr. – dammen, J. de Heer, Noordschermer, prijs; M. Jonges, Alkmaar, premie; biljarten, A. Kist, Zuidscharwoude, prijs; W. Smit, Alkmaar , 1e premie; P. Houtkooper, 2e pr.; P. de Geus, Zuidscharwoude, serieprijs.

Uitslag:
1. J. de Heer     Noordschermer
2. M. Jonges   Alkmaar

Bekende namen bij zowel de schakers als de dammers. Het toernooi in 1891 gaf C. Kramer blijkbaar vol-doende inkomsten om nogmaals een toernooi te organiseren. Het eerste toernooi trok in totaal 39 deel-nemers, de aantallen van de andere toernooien zijn niet overgeleverd. Over inleggeld spreekt C. Kramer niet, toch lijkt het vragen van inleggeld een normale zaak om de prijzen te bekostigen.