Datum : 25.01.1893      
Plaats : Waal (Texel) Provincie : Noord-Holland
Winnaar : J.Bakker Deelnemers : 16
Spelers uit regio : 12 Codering : lokaal
Spel(len) : dam Match/rond : rond(?)
Prijs : contanten Dag : woensdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja
 
Texelsche Courant 18.12.1892
Damwedstrijd in het locaal ‘Bellevue’, Donderdag 26 Januari, ’s avonds 7 uur, geen inleggeld.
W. Duinker, Waal

Texelsche Courant 22.01.1893
Damwedstrijd te Waal op Texel, in het lokaal ‘Bellevue’, op e.k. woensdag 25 Januari, des avonds ten 7 ure precies, om prijs en premie. Inleggeld 25 cent ieder deelenemer.

Texelsche Courant 02.02.1893
Waal, 30 Jan. Aan den op 25 en 27 Jan. Jl. gehouden damwedstrijd werd door 16 personen deelgenomen. De prijs werd behaald door den Heer Jn. Bakker, terwijl de 1e, 2e en 3e premie ten deel vielen respectievelijk aan de H.H. Jb. Bakker, Jn. Leijen en Jn. Dalmeijer.

Uitslag:
1. J. Bakker
2. Jb. Bakker
3. Jn. Leijen
4. Jn. Dalmeijer

Bekende en onbekende namen. Wijziging van speeldatum en wijziging van bepaling inleggeld. Uit het verslag is de toernooivorm niet op te maken. In de komende 2 weken zijn er nog 3 wedstrijden op Texel.
 
TexelscheCrt18930122

Texelsche Courant 22.01.1893