Datum : 02.02.1893      
Plaats : Waal en Burg (Texel) Provincie : Noord-Holland
Winnaar : C.Koning Deelnemers : -
Spelers uit regio : 12 Codering : lokaal
Spel(len) : dam Match/rond : match(?)
Prijs : - Dag : donderdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja
 
Texelsche Courant 29.01.1893
Damwedstrijd op Donderdag 2 Februari a.s. ’s avonds 7 uur, bij de Wed. J. Raven, Waal en Burg, inleggeld 25 cents.

Texelsche Courant 05.02.1893
Waal, 2 Feb. Bij den hedenavond ten huize van Mej. De Wd. J. Raven gehouden damwedstrijd behaalde de Heer C. Koning den prijs en bekwam de Heer Jn. Bakker de premie.

Uitslag:
1. C. Koning
2. Jn. Bakker

Ook ‘de weduwe’ doet een duit in het zakje. Advertentie en verslag geven geen bijzonderheden. C. Koning = C.W. Koning? Een dag later is er weer een wedstrijd:
TexelscheCrt18930129