Datum : 03.02.1893      
Plaats : Oosterend (Texel) Provincie : Noord-Holland
Winnaar : J.J.Bakker Deelnemers : 16
Spelers uit regio : 12 Codering : lokaal
Spel(len) : dam Match/rond : match
Prijs : luxe artikelen Dag : vrijdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja
 
Texelsche Courant 29.01.1893
Damwedstrijd bij genoegzame deelneming op Vrijdag 3 Febr. a.s, ’s av. 7 uur. 4 prijzen (luxe artikelen)
Inl. f 0,25. C. Duinker te Oosterend.

Texelsche Courant 05.02.1893
Oosterend, 4 Feb. Aan den damwedstrijd, gisteren ten huize van C. Duinker gehouden, namen 16 personen deel. Men heeft den strijd nog niet geheel beslist; aangebleven zijn de heeren J.J. Bakker, C.W. Koning, C. Duinker en J. Daalder, waarvan de eerste twee nog moeten kampen om de hoogste en de laatste twee om de laagste prijzen.

Texelsche Courant 16.02.1893
De damwedstrijd, 3 Febr. in het ‘Wapen van Texel’ gehouden werd eerst gisteren ten einde gebracht. De prijzen: 1e. een sigarenstel, 2e. een kleiner dito, 3e. een schrijfmap en 4e een portefeuille, werden achtereenvolgens behaald door de heeren J.J. Bakker, C.W. Koning, J. Daalder en C. Duinker.

Uitslag:
1. J.J. Bakker
2. C. W. Koning
3. J. Daalder
4. C. Duinker

Opnieuw bekende namen aan de top. Voor het eerst 4 prijzen; het inleggeld daalt. Ook is opvallend dat de verslagen minder uitbundig zijn in vergelijking met de de jaren 88/89, maar denBurg1893/feb maakt dat weer goed.
 
TexelscheCrt18930129a