Datum : 09.02.1893      
Plaats : Den Burg (Texel) Provincie : Noord-Holland
Winnaar : J.B.Bakker Deelnemers : 16
Spelers uit regio : 10, 12 Codering : regionaal
Spel(len) : dam Match/rond : rond(?)
Prijs : rooktafeltje Dag : donderdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja
 
Texelsche Courant 26.01.1893
Damwedstrijd Hotel ‘den Burg’, op Donderdag 9 Febr. a.s.. De deelnemers voor dezen wedstrijd worden verzoht zich voor bovengenoemde datum aan te geven.

Texelsche Courant 29.01.1893 & 02.02.1893
Damwedstrijd, Hotel ‘den Burg’, op Donderdag 9 Febr a.s. ’s avonds zeven uur. – Inleggeld 50 Cts.
De deelnemers voor dezen wedstrijd worden verzoht zich voor bovengenoemde datum aan te geven.
Heeren liefhebbers buiten Texel zullen en kunnen tot dezen wedstrijd worden toegelaten.

Texelsche Courant 05.02.1893
Damwedstrijd, Hotel ‘den Burg’, op Donderdag 9 Febr a.s. ’s avonds zeven uur. – Inleggeld 50 Cts.
De deelnemers voor dezen wedstrijd worden verzoht zich voor bovengenoemde datum aan te geven.
Heeren liefhebbers buiten Texel zullen en kunnen tot dezen wedstrijd worden toegelaten.
Vier prachtige prijzen worden uitgeloofd.

Texelsche Courant 12.02.1893
Dat, niettegenstaande dezen winter reeds eenige damwedstrijden op ons eiland werden gehouden, de lust daarvoor nog geenszins was bekoeld, bleek uit de deelneming aan den wedstrijd welke Donderdagavond alhier in het hotel ‘den Burg’ werd gehouden.
Tot deelneming hadden zich aangemeld 16 personen, waaronder een van Schagen, de overigen van hier. De deelnemers hadden geene gemakkelijke taak, want er werd gespeeld met een ijver en ambitie, die bewondering afdwong. Menige goedgedachte zet deed de kans van winnen meermalen van de eene naar de andere zijde overslaan.
De uitslag was als volgt:
1e prijs: Rooktafeltje de Hr. J.B. Bakker
2e prijs: Courantendrager de Hr. W.C. Koning
3e prijs: Inkstel de Hr. Joh. D. Keijser
4e prijs: Aschbakje de Hr. C. Zijdewind
De 3 eerste personen zijn allen hier woonachtig, de 4e te Schagen.
Niettegenstaande de strijd geruimen tijd in beslag nam en de klok reeds een vergevorderd uur aanwees eer de beslissing was gevallen, hadden van de vele belangstellenden welke een kijkje waren komen nemen, verscheidenen de uitslag afgewacht.

Uitslag:
1. J.B. Bakker
2. W.C. Koning
3. Joh. D. Keijser
4. C. Zijdewind

Veel publiciteit, 4 prijzen, 16 deelnemers waaronder C. Zijdewind uit Schagen. Een geslaagd toernooi. De toernooivorm is niet duidelijk.
 
TexelscheCrt18930205b

Texelsche Courant 05.02.1893