Datum : 26.03.1893      
Plaats : Ezinge Provincie : Groningen
Winnaar : S. Benninga Deelnemers : -
Spelers uit regio : 14 Codering : lokaal?
Spel(len) : dam Match/rond : match?
Prijs : - Dag : zondag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja
 


Nieuwsblad van het Noorden 24.03.1893
Damwedstrijd
om fraaie prijzen
op ZONDAG 26 Maart e.k.,
ten huize van S. BENNINGA
te Ezinge
Aanvang ’s namiddags drie uur.

18930324GronCrt

Provinciaal Groninger Courant

Men schrijft ons uit Ezinge: J.l. zondah had alhier, ten huize van kastelein Benninga, een wedstrijd in dammen plaats, waaraan door eenige liefhebbers uit Ezinge en Oldehove werd deelgenomen. De eerste prijs werd na korten strijd behaald door den hospes zelven, de tweede prijs verkreeg de heer K. Brongers te Ezinge. De heer Benninga is ontegenzeggelijk een der beste damspelers; verscheidene prijzen werden in weinige jaren door hem gewonnen.


Uitslag:

1. S. Benninga   Ezinge
2. K. Brongers   Ezinge