Datum : 07.03.1893      
Plaats : Schagen Provincie : Noord-Holland
Winnaar : W.Vijn Deelnemers : 17
Spelers uit regio : 7, 10, 11 Codering : regionaal
Spel(len) : dam/schaak Match/rond : rond
Prijs : - Dag : dinsdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja
 
Zijper Courant 15.12.1892
Voorloopige Aankondiging Van den DAMWEDSTRIJD die de ondergeteekende wenscht te houden einde Januari of begin Februari a.s. het best uitkomende met lichte maan. Zie voor nadere bepaling van DAG en DATUM volgende nummers van dit blad.
SCHAGEN C. ZIJDEWIND, Dec. 1892

Zijper Courant 15.01.1893
DAMWEDSTRIJD De ondergetekeende bericht bij deze aan H.H. Damspelers dat de voorlopig aangekondigde wedstrijd thans is vastgesteld op Dinsdag 30 Januari 1893.
Aanvang ’s morgens 11 uur. H.H. Liefhebbers worden tot deelname uitgenoodigd.
SCHAGEN C. ZIJDEWIND, Kastelein

Zijper Courant 22.01.1893
Door omstandigheden wordt de aangekondigde Damwedstrijd uitgesteld tot de lichte maan einde FEBRUARI en zal nader worden bekend gemaakt.
SCHAGEN C. ZIJDEWIND

Zijper Courant 19.02.1893
DAMWEDSTRIJD De ondergetekende bericht bij deze aan H.H. Damspelers dat de voorlopig aangekondigde wedstrijd thans is vastgesteld op Dinsdag 28 Februari 1893. Aanvang ’s morgens 12 uur.
H.H. Liefhebbers worden tot deelname uitgenoodigd. Tevens gelegenheid tot Schaken.
SCHAGEN C. ZIJDEWIND, Kastelein

Zijper Courant 26.02.1893
DAMWEDSTRIJD De ondergetekende bericht bij deze aan H.H. Damspelers dat de voorlopig aangekondigde wedstrijd thans is vastgesteld op Dinsdag 7 Maart 1893. Aanvang ’s morgens 12 uur.
H.H. Liefhebbers worden tot deelname uitgenoodigd. Tevens gelegenheid tot Schaken.
SCHAGEN C. ZIJDEWIND, Kastelein

Schager Courant 09.03.1893
Aan den Dinsdag j.l. gehouden Damwedstrijd bij den heer C. Zijdewind te Schagen werd door 17 sterke spelers deelgenomen. De prijs behaalde den heer W. Vijn van Hoogwoud, de 2e door den heer S. de Heer te Schermer, met 12, de 3e door den heer C. Peetoom te St. Maarten en de 4e door hen heer C. Hoogschagen alhier.

Zijper Courant 12.03.1893
Aan den op Dinsdag 7 Maartj.l. gehouden Damwedstrijd bij den heer C. Zijdewind alhier, werd door 17 sterke spelers deelgenomen. De 1ste prijs werd gewonnen door den heer W. Vijn te Hoogwoud met 13½, de 1e premie de heer S. de Heer uit de Schermer, met 12, de 2e premie de heer C. Peetoom van St. Maarten met 11½, en de 3e premie de heer C. Hoogschagen van Schagen met 11 winstpunten. Behalve door de mededingers werd deze kalme wedstrijd ook door vele liefhebbers met belangstelling gevolgd.

Uitslag:
1. W. Vijn   Hoogwoud   13,5   pnt.
2. S. de Heer   Schermer   12   pnt.
3. C. Peetoom   St. Maarten   11,5   pnt.
4. C. Hoogschagen   Schagen   11   pnt.

Niet eerder namen zoveel spelers, 17, aan het toernooi deel. De aangekondigde schaakwedstrijd lijkt niet van de grond te zijn gekomen. W. Vijn is in dit toernooi een klasse apart. Door het ontbreken van een nadere aanduiding blijft het altijd maar gissen met welke ‘De Heer’ we van doen hebben. De bekende Simon de Heer, zoon van Aris, behoort tot de mogelijkheden. Geen advertenties in de Schager Courant.