Datum : 25.01.1894      
Plaats : Waal (Texel) Provincie : Noord-Holland
Winnaar : C.Koning Deelnemers : 8
Spelers uit regio : 12 Codering : lokaal
Spel(len) : dam Match/rond : rond
Prijs : - Dag : donderdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja
 
Texelsche Courant 18.01.1894
Damwedstrijd in het lokaal Belleveu op Donderdag 25 Januari, ’s avonds 7 uur. Inleggeld 50 cent.
W. Duinker, Waal

Texelsche Courant 25.01.1894
Waal, 26 Jan. – De damwedstrijd, op gisteravond alhier in Bellevue gehouden, werd niet ten einde gebracht. Er moeten nog twee van de negen partijen (het aantal deelnemers was tien) gespeeld worden; terwijl het is te voorzien, dat alsdan de beste strijders gelijke punten zullen hebben behaald. Drie der kampvechters toch behaalden in zeven partijen ieder 5 punten, terwijl drie anderen volgen, ieder met 4½ punt. De overigen moesten zich met minder tevreden stellen. Maandagavond a.s. wordt de strijd voortgezet.

Texelsche Courant 01.02.1894
Waal, 30 Jan. De damwedstrijd in Bellevue werd gisteren ten einde gebracht. Nadat negen ronden gespeeld waren, hadden vier der nummers 7, 6½, 6 en 6 punten behaald, zoodat door de laatste twee nog eene partij gespeeld moest worden. Daarna werden de drie prijzen (contanten) toegewezen aan de heeren C. Koning, C. Kooiman en J. Daalder. De strijd werd tot het einde toe kalm afgespeeld en door vele belangstellenden en nieuwsgierigen gade-geslagen.

Uitslag:
1. C. Koning 7 pnt
2. C. Kooiman 6,5 pnt
3. J. Daalder 6 pnt

De voorlaatste wedstrijd op Texel. Alleen de familie Duinker organsieert nog toernooien. C. Koning = C.W. Koning?