Datum : 16.02.1894      
Plaats : Oosterend (Texel) Provincie : Noord-Holland
Winnaar : Joh.Koning Sz. Deelnemers : 8
Spelers uit regio : 12 Codering : lokaal
Spel(len) : dam Match/rond : rond
Prijs : - Dag : vrijdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja
 
Texelsche Courant 11.02.1894 & 15.02.1894
Damwedstrijd (ronddammen) op Vrijdag 16 Februari ’s av. 7 uur in ‘Het Wapen van Texel’ te Oosterend; op verzoek van eenige Dammers. Inleggeld f 0,50. C. Duinker.
 
TexelscheCrt18940211

Texelsche Courant 18.02.1893
Oosterend, 17 Feb. De uitslag van den damwedstrijd gisteravond door 8 dammers in ‘Het wapen van Texel’ gehouden, was de volgende:
Na 7 ronden behaalde de heer Joh. Koning Sz. 5 punten, terwijl de heeren P. Haremaker, M. Kooiman Albz. en J. Daalder ieder 4½ punt verkregen.
De eerste prijs werd dus behaald door den heer Koning, terwijl de drie laatstgenoemde heeren nog om de andere twee prijzen moeten kampen, hetgeen geschieden zal op Donderdag 22 Februari a.s.

Texelsche Courant 25.02.1894
Oosterend, 23 Febr. De heeren P. Haremaker, M. Kooiman en J. Daalder, die gisteravond in het ‘Wapen van Texel’ nog om twee der drie uitgeloofde prijzen moesten dammen, konden den strijd tot geen goed einde brengen; ze waren geheel tegen elkander opgewassen, zoodat het aantal punten voor allen even hoog bleef. Eindelijk werd besloten de prijzen bij loting toe te wijzen, wat tengevolge had, dat de heer Daalder den tweeden prijs en de heer Kooiman den derden prijs won.

Uitslag:
1. Joh. Koning Sz.   5   pnt.    
2. J. Daalder   4,5   pnt. / na herkamp en loting
3. M. Kooiman   4,5   pnt. / na herkamp en loting
4. P. Haremaker   4,5   pnt. / na herkamp en loting

Op ‘verzoek van’ maar het aantal deelnemers valt in dit laatste toernooi dan toch wat tegen. Inleggeld, rond-dammen en weer een Koning als winnaar.

We besluiten het rondje Texel met een tekst uit de Texelsche Courant van 14.10.1906 waarin o.a. wordt teruggeblikt op de toernooien.
Texelsche Courant 14.10.1906
Op verzoek van eenige liefhebbers van het damspel is het gelukt, naar wij mochten vernemen, om op Zondag 14 October, des middags te 12 uur, in het hotel ‘de Zwaan’ een dam-simultaan-seance te doen plaatsvinden, die gegeven zal worden door den heer Ph. Battefeld, pres. van de vereeniging Amsterdamsche damgenootschap. Voor hen, die zulks wellicht nog niet geheel duidelijk mocht zijn, willen wij eraan herinneren dat ‘simultaan’ wil zeggen, dat door een persoon gelijktijd verschillende partijen tegen anderen zullen worden gespeeld. Voor vele jaren geleden werd aan damwedstrijden hier nogal al gedaan, waaruit men mag afleiden dat voor dat spel hier nog al liefhebberij bestaat. De laatste tijden kwam dat minder voor. Doch een strijd als nu aangekondigd, behoort hier zeker tot de onbekende zaken. Wij verwachten dan ook veel belangstelling; meer dan een liefhebber zal wellicht het beste beentje willen voorzetten.
(n.b. de simultaan ging niet door. Een openbaar schrijven van Broekkamp zou hiervan de oorzaak zijn...)