Datum : 20.02.1894      
Plaats : Schagen Provincie : Noord-Holland
Winnaar : G.Hoogschagen Deelnemers : 10
Spelers uit regio : 10 Codering : regionaal
Spel(len) : dam Match/rond : rond
Prijs : zilveren medaille Dag : dinsdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja
 
Zijper Courant 04.02.1894
Damwedstrijd
Op verzoek van eenige liefhebbers zal bij den ondergeteekende weder een Damwedstrijd worden gehouden, welke is vastgesteld op Dinsdag 20 Februari a.s. aanvangende ’s morgens elf uur precies. Zij, die wettige verhindering hebben op dat uur, doch iets later wenschen te komen. Gelieve daarvan tijdig mededeling te doen aan den ondernemer. C. ZIJDEWIND. Caféhouder te Schagen.

Zijper Courant 11.02.1894
Damwedstrijd
Op verzoek van eenige liefhebbers zal bij den ondergeteekende weder een Damwedstrijd worden gehouden, welke is vastgesteld op Dinsdag 20 Februari a.s. aanvangende ’s morgens elf uur precies. Zij, die wettige verhindering hebben op dat uur, doch iets later wenschen te komen. Gelieve daarvan tijdig mededeling te doen aan den ondernemer. C. ZIJDEWIND. Caféhouder te Schagen.

Schager Courant 15.02.1894
Damwedstrijd,
Lokaal Zijdewind, Schagen, op Dinsdag 20 Februari 1894, des middags twaalf ure. Aan den eersten prijs-winnaar wordt nog vereerd een zilveren medaille.

Zijper Courant 18.02.1894
Damwedstrijd
Op verzoek van eenige liefhebbers zal bij den ondergeteekende weder een Damwedstrijd worden gehouden, welke is vastgesteld op Dinsdag 20 Februari a.s. aanvangende ’s morgens elf uur precies.
Buiten de prijs en premiën zal aan den winner van den 1en prijs een Zilveren Medaille worden vereerd.
Zij, die wettige verhindering hebben op dat uur, doch iets later wenschen te komen. Gelieve daarvan tijdig mededeling te doen aan den ondernemer. C. ZIJDEWIND. Caféhouder te Schagen.

Schager Courant 22.02.1894
Aan den damwedstrijd, gisteren in het lokaal Zijdewind alhier gehouden, werd door 10 personen deelgenomen. De 1e prijs, een fraaie zilveren medaille, werd met 8 punten behaald door onze plaatsgenoot, den heer G. Hoogschagen Zaz.; de 2de prijs met 6 punten door den heer J. Fraij van Dirkshorn; de derde met 5,5 punt door den heer A. Wit van St. Maarten; de vierde prijs met 4,5 punt door den heer H. Jimmink te Zijpe.

Zijper Courant 25.02.1894
Dinsdag j.l. werd bij den heer C. Zijdewind te Schagen de aangekondigde damwedstrijd gehouden, waaraan door 10 zeer goede spelers werd deelgenomen.
De 1e prijs een zilveren medaille werd gewonnen door den hr. G. Hoogschagen C. Az. te Schagen met 8 winstpunten, de 2e pr. door den heer Jb. Fraij van Dirkshorn met 6, de 3e pr. won de hr. A. de Witt van St. Maarten met 5½ en de 4e pr. de hr. H. Jimmink van ’t Zand met 4½ winstpunten. In den loop van den wedstrijd kwamen vele belangstellenden een kijkje nemen.

Uitslag:
1. G. Hoogschagen   Schagen   8   pnt.
2. Jb. Fray   Dirkshorn   6   pnt.
3. A. de Witt   St. Maarten   5,5   pnt.
4. H. Jimmink   't Zand   4,5   pnt.

Het vorige toernooi in Schagen mocht met 17 deelnemers een groot succes worden genoemd. De aankondiging van de wedstrijd in 1894 kwam verrassend laat op gang. Het waren de spelers die de heer Zijdewind verzochten een toernooi te organiseren. Let op het verschil in aanvangstijd in de advertenties. 
Het aantal deelnemers valt, in vergelijking met 1893/mrt, wat tegen. Onder de deelnemers blijkbaar geen W. Vijn en het lijkt erop dat de gehele regio ten oosten van Schagen het laat afweten. De winnaar kwamen we ook al in Schagen1893/mrt tegen. Maar enig voorbehoud is wel op zijn plaats, kijkt u maar naar de spelling van de namen in de twee verslagen. De eindscore 8 uit 9 is een prima prestatie. De overige prijswinnaars speelden mee in andere toernooien en zijn ook te vinden als inzenders van oplossingen van de damproblemen in de Zijper Courant.
 
SchagerCrt18940215
Schager Courant 15.02.1894