Datum : 13.12.1894      
Plaats : Drieborg Provincie : Groningen
Winnaar : J.Havinga Deelnemers : 8
Spelers uit regio : 14 Codering : lokaal
Spel(len) : dam Match/rond : match(?)
Prijs : - Dag : -
Advertentie(s) : nee Verslag(en) : ja

Provinciaal Groninger Courant 15.12.1894

Men meldt ons uit Drieborg, d.d. 13 december: Heden avond had hier in het logement van den heer K. Steen een damwedstrijd plaats onder deelnemers uit de gemeente Beerta. Na menig moeilijk spel gelukte het ten slotte, dat aan J. Havinga te Nieuw-Beerta den eersten, aan A. Melinga te Drieborg den tweeden en aan K. Possel te Kroonpolder den derden prijs ten deel viel. Ieder zat in gespannen verwachting omtrent den uitslag, wijl er moeilijke punten moesten worden overwonnen. Doch we hopen dat deze, nu de derde wedstrijd op dat gebied hier gehouden door meerdere mag worden gevolgd. Eere den ondernemers.

Nieuws van de Dag 17.12.1894

Wedstrijden. Te Drieborg (Gr.) is een damwedstrijd gehouden tusschen deelnemers uit de gemeente Beerta. Slechts acht personen hadden zich aangemeld. Na menig moeielijk spel vielen de prijzen ten deel aan J. Havinga, te Nieuw-Beerta, den eersten; A. Melinga, te Drieborg, den tweeden; en K. Possel te Kroonpolder den derden prijs.

Uitslag:

1. J. Havinga     Nieuw-Beerta
2. A. Melinga   Drieborg
3. K. Possel   Kroonpolder

De andere twee wedstrijden zijn nog niet aan de vergetelheid ontrukt. Duidelijk is wel dat het damspel in de jaren negentig weer aan belangstelling wint.