6Datum : 08.02.1895      
Plaats : Middenbeemster Provincie : Noord-Holland
Winnaar : A.Zomerdijk Deelnemers : 10
Spelers uit regio : 1, 4, 11 Codering : regionaal
Spel(len) : dam/schaak Match/rond : rond
Prijs : contanten Dag : zaterdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja

Nieuws Hoornsche Courant 18.01.1895
BEEMSTER. De alhier bestaande schaak- en damclub heeft tegen 8 Febr. a.s. een nationalen schaak- en damwedstrijd uitgeschreven, te houden in het ‘Huis der Gemeeente’.


Nieuws van de Dag (A’dam) 19.01.1895
Openbare SCHAAK- en DAMWEDSTRIJD der Beemster Schaak- en Damvereeniging, op Vrijdag 8 Februari 1895, 's morgens 10 uur, in het huis der Gemeente te Middenbeemster. Gezamenlijk bedrag der prijzen voor Schaken en Dammen f 50. Inleggelden ƒ1 voor mededinging! Het Bestuur.

Nieuws van de Dag (Adam) 22.01.1895
Te Beemster zal den 8 Februari a.s. in het “Heerenhuis” een nationale dam- en schaakwedstrijd gehouden worden, uitgeschreven door de aldaar bestaande schaak- en damclub.

Purmerender Courant 23.01.1895
Te Beemster zal den 8 Februari a.s. in het “Heerenhuis” een nationale dam- en schaakwedstrijd gehouden worden, uitgeschreven door de aldaar bestaande schaak- en damclub.

Enkhuizer Courant 25.01.1895
BEEMSTER. De alhier bestaande schaak- en damclub heeft tegen 8 Febr. a.s. een nationalen schaak- en damwedstrijd uitgeschreven, te houden in het ‘Huis der Gemeeente’. 

Het Vaderland 25.01.1895
Te Beemster zal op 8 Februari een nationale dam- en schaakwedstrijd worden gehouden, uitgeschreven door de aldaar bestaanbaar schaak- en damclub.


Schager Courant 27.01.1895
Te Beemster zal op 8 Februari een nationale dam- en schaakwedstrijd worden gehouden, uitgeschreven door de aldaar bestaanbaar schaak- en damclub.

Utrechts Nieuwsblad 28.01.1895
Een wedstrijd. Te Beemster zal op 8 Februari een nationale dam- en schaakwedstrijd worden gehouden, uitgeschreven door de aldaar bestaanbaar schaak- en damclub.

Purmerender Courant 30.01.1895
Openbare Schaak- en Damwedstrijd
Der Beemster Schaak- en Damvereeniging, op Vrijdag 8 Februari 1895, ’s morgens 10 uur, in het Huis der Gemeente te Middenbeemster. Gezamenlijk bedrag der prijzen voor Schaken en Dammen F 50,--. Inleggelden voor elken mededinger buiten de leden F 1,--. Het Bestuur.

Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond – 3e jaargang no.1 , blz. 1
Wedstrijd te Beemster. De Schaak- en Damclub te Beemster schrijft tegen 8 Februari a.s. des morgens te 10 uur, in het Heerenhuis aan de Middenbuurt, een schaak- en damwedstrijd uit. De prijzen bedragen gezamenlijk nlg 50,--. Het inleggeld is nlg 1,--. H.H. deelnemers moeten zich vooraf bij den secretaris, den heer J. Schmidt te Beemster, aanmelden.

Alkmaarsche Courant 06.02.1895, Schaakrubriek
Wedstrijd. De Schaak- en Damclub te Beemster schrijft tegen 8 Februari a.s. des morgens te 10 uur, in het Heerenhuis aan de Middenbuurt, een schaak- en damwedstrijd uit. De prijzen bedragen gezamenlijk nlg 50,--. Het inleggeld is nlg 1,--. H.H. deelnemers moeten zich vooraf bij den secretaris, den heer J. Schmidt te Beemster, aanmelden.

Purmerender Courant 13.02.1895

Zoowel voor den schaak- als damwedstrijd, op 8 Februari j.l. te Beemster gehouden, waren tien mededingers, waarvan prijzen hebben behaald, voor het schaken, de Heeren N.H. te H., den prijs; K. de Heer Az., te Beemster, de 1e premie; P. Schipper, te Oterleek, de 2e premie; en M. Veer, te Andijk, de 3e premie; en voor het dammen, de Heeren A. Zomerdijk, te Beemster, den prijs; S. de Heer Az., te Oterleek, de 1e premie; L.J. Content, te Amsterdam, de 2e premie; en A. de Heer Kz., met het lot tegen den Heer L. de Groot, beide te Beemster, de 3e premie.


Nieuws van de Dag (A’dam) 13.02.1895

Bij den schaak- als daMiwedstrijd te Beemster, waren tien mededingers. De prijzen werden behaald als volgt : Voor het schaken de heeren N. N., te X., den prijs; K. de Heer Azn., te Beemster, de 1e premie; P. Schipper, te Oterleek, de 2e en M. Veer te Andijk, de 3e premie.
Voor het dammen: de heeren A. Zomerdij, te Beemster, den prijs; S. de Heer Az., te Oterleek, de 1e; L. J. Content, te Amsterdam, de 2e; en A. de Heer Kz. de 3e premie. De laatste met het lot tegen den Heer C. de Groot, te Beemster.


Enkhuizer Courant 20.02.1895

Beemster, 15 Febr. Aan den schaakwedstrijd, den 8en dezer in het ‘Heerenhuis’ alhier gehouden, namen 10 personen deel. De uitslag was, dat N.N. te H. den prijs behaalde, K. de Heer Az. de 1e premie, P. Schipper, Oterleek de 2e premie en M. Veer te Andijk de 3e premie.
Voor den gelijktijdig gehouden damwedstrijd waren 10 mededingers. De heer A. Zomerdijk alhier verkreeg den prijs, S. de Heer Az. te Oterleek de 1e premie, L.J. Content te Amsterdam de 2e premie en A. Molenaar de 3e premie, met het lot tegen L. de Groot, beiden hier woonachtig.


Alkmaarsche Courant 03.03.1895
In de schaakrubriek geeft men alleen een kort verslag van de schaakwedstrijd die volgens de redactie op 8 en 9 Februari werd gehouden! Ook onthult men de naam van de winnaar bij het schaken: Jhr. D. v. Foreest, Oosthuizen!

Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond – 3e jaargang no.2 , blz. 72
Het tijdschrift geeft een volledige scoretabel van de schaakwedstrijd waaruit o.m. blijkt dat liefst 10 partijen niet gespeeld zijn. D. van Foreest won al zijn 9 partijen, Klaas de Heer en P. Schipper behaalden 6,5 punten. S. de Heer Az, 2e prijswinnaar bij het dammen, woont volgens het schaakblad in Ursem.

Uitslag:

1. A. Zomerdijk     Beemster
2. S. de Heer Az.   Oterleek
3. L.J. Content   Amsterdam
4. A. de Heer Kz.   Beemster
5.[1] L. de Groot   Beemster
  A. Molenaar   Beemster


Een met veel publiciteit uit de schaakwereld omgeven toernooi. Het wordt eentonig, maar het aantal deelnemers neemt zowel bij het schaken als dammen weer af, toch is de bezetting van de bovenste vier plaatsen zeker niet ondermaats.
Als verzachtende omstandigheid noem ik de winter die keihard regeerde en een tocht naar de Beemster er waarschijnlijk niet aantrekkelijker op maakte[2]. Zomerdijk pakt de 1ste plaats, zijn laatste in een toernooi. Het aantal winstpunten blijft in de verslaggeving achterwege. Van het damtoernooi is geen scoretabel overgeleverd, maar die heeft wel degelijk bestaan aangezien hij wordt genoemd in een overzicht uit 1956 van het aanwezige dammateriaal in Museum Betje-Wolff.

[1] De berichtgeving in de Purmerender en Enkhuizer Courant spreken elkaar tegen.
[2] Een lezing over ‘Zoeloeland en de Zoeloes’ van  de Heer Huet uit Goes in het Heerenhuis, Middenbeemster trof hetzelfde lot. Slechts 50 belangstellenden kwamen op deze gratis lezing af (Purmerender Courant 13.02.1895)Purmerender Courant  30.01.1895