Datum : 00.12.1896      
Plaats : Tilburg Provincie : Noord-Brabant
Winnaar : onbekend Deelnemers : -
Spelers uit regio : 13 Codering : regionaal
Spel(len) : dam/biljart/kaart Match/rond : rond
Prijs : - Dag : div.
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : nee
 
Tilburgsche Courant 10.12.1896
Nieuwe Tilburgsche Courant 10.12.1896
N. K Harmonie. GROOT Biljart-, Kaart- en Dam-Concours. De Inteekenlijsten worden definitief gesloten DONDERDAG 10 DEC, 's avonds ten 10 ure. DE REGELINGSCOMMISSIE.

Uitslag:
Onbekend

Het laatste concours waarbij het dammen wordt genoemd. In de kranten van 17 december staat wel de uitslag van het biljarten en kaarten, maar het damspel wordt niet genoemd. De belangstelling viel blijkbaar tegen.
De Zouaven Broederschap organiseerde rond dezelfde tijd ook een concours, daar men kon biljarten, kaarten en kegelen. Het dammen raakt uit de mode...
 
18961210NTCNKHarmonie

Nieuwe Tilburgsche Courant 10.12.1896


Tilburg sluit de reeks wedstrijden in de 19e eeuw af. Ook in Friesland[1] zien we een sterke afname van de toernooien in de jaren 90.
 
[1] ‘ Oer alles’, H. Walinga, blz. 23/61