Datum : 12.02.1897      
Plaats : Gouw Provincie : Noord-Holland
Winnaar : W.Vijn Deelnemers : -
Spelers uit regio : 7 Codering : lokaal
Spel(len) : dam/schaak Match/rond : -
Prijs : - Dag : vrijdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja

 


De Nieuwe Courant 10.02.1897
Goedkoop Nieuws- en Advertentieblad voor West-Friesland
Dam- en Schaakwedstrijd

om fraaie
Prijs en Premie,
Op VRIJDAG 12 FEBRUARI a.s.
’s namiddags 2 uur,
bij Kls. WINKEL, a.d. Gouw, gem. 
Hoogwoud
Namens het Bestuur Damvereeniging “Hoogwoud”
P. Glas
Secretaris.

De Nieuwe Courant 17.02.1897
Goedkoop Nieuws- en Advertentieblad voor West-Friesland
Gouw (Hoogwoud.) De uitslag van den hier gehouden Dam- en Schaakwedstrijd is als volgt:
Damspel: Prijs W. Vijn, 1e premie P. Glas, 2e premie Schutting, allen te Hoogwoud
Schaakspel: Prijs W. Vijn, te Hoogwoud; premie Langereis te N.-Nieuwdorp.
 
Uitslag:
1. W. Vijn     Hoogwoud
2. P. Glas   Hoogwoud
3. Schutting   Hoogwoud
 
W. Vijn blijft de toon aangeven in Hoogwoud en omstreken. De advertentie maakt melding van de damclub, een nieuw gegeven! De dam- en schaakwedstrijd zijn weer na elkaar gespeeld. Deden alle spelers aan beide spellen mee, wachtte de schakers geduldig tot de damwedstrijd voorbij was?

 

18961210NTCNKHarmonie

De Nieuwe Courant 10.02.1897