Datum : 24.12.1899      
Plaats : Spanbroek Provincie : Noord-Holland
Winnaar : onbekend Deelnemers : -
Spelers uit regio : onbekend Codering : lokaal
Spel(len) : dam/schaak Match/rond : -
Prijs : - Dag : zondag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : nee
 
De Nieuwe Courant 15.11.1899
Goedkoop Nieuws- en Advertentieblad voor West-Friesland
Spanbroek. Even als ’t vorig jaar zal er ook dit jaar, en wel den 24en dezer, ten locale van den heer D. Koelemeij alhier een schaak- en damwedstrijd worden gehouden. Er hebben zich reeds verscheidene deelnemers aangemeld. De wedstrijd begint ’s morgens om 11 uur.

Uitslag: Onbekend

‘Evenals ’t vorig jaar’…… Ik neem aan dat men verwijst naar de wedstrijd van 20.01.1899 in Spanbroek.

Ook in 1901, en wellicht ook in 1900, is Koelemeij nog actief met het organiseren van wedstrijden, de belangstelling valt dan echter tegen:

Enkhuizer Courant 09.01.1901
Spanbroek. Bij den kastelein D. Koelemeij, zou 7 dezer evenals vorige jaren weder een Schaak-, Dam- en Biljartwedstrijd worden gehouden. Alleen de Schaakwedstijd is doorgegaan, waaraan door zes personen werd deelgenomen. De 1e Prijs is behaald door den Heer J. Hinke te Spierdijk en de 2e Prijs door den Heer L. de Vries te Aardswoud.


Er volgde al snel een herkansing:


1901 01 23
De Nieuwe Courant 23.01.1901


Enkhuizer Courant 27.01.1901

Zondagavond 27 dezer, werd bij den kastelein D. Koelemeij, alhier wederom een Dam- Schaak en Biljartwedstrijd gehouden. Met den damwedstrijd, waaraan 4 personen deelnamen, werd de prijs behaald door den Heer W. Vijn te Hoogwoud. Voor het Schaken hadden zich 7 personen aangemeld, waarvan de Heer L. de Vries te Aardswoud den 1en en de heer T. Koelemeij te Nieuwdorp den tweeden prijs behaalde. De biljartwedstrijd is niet doorgegaan. De prijzen bestonden uit luxeartikelen.


Informatie over latere wedstrijden is niet gevonden.