Datum : 16.08.1896      
Plaats : Vught Provincie : Noord-Brabant
Winnaar : onbekend Deelnemers : -
Spelers uit regio : 15 Codering : lokaal
Spel(len) : dam Match/rond : -
Prijs : - Dag : -
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : nee
 
Provinciale Noordbrabantsche en
’s Hertogenbossche Courant 14.07.1896

VUCHT 12 Juli. Naar we vernemen, zal, bij voldoende deelname op Zondag 16 Augustus een damconcours gehouden worden in “Het Oude Bijltje” bij den heer A. v.d. Akker te Vucht. Daar dit ’t eerste damconcours is, wat in deze omstreken gehouden wordt, vertrouwen we, dat ’t aan deelnemers niet zal ontbreken.
Voor heeren damliefhebbers, die aan genoemd concours wenschen deel te nemen, zijn tot en met 22 Juli reglementen verkrijgbaar gesteld in bovengenoemd café.

Uitslag:
Onbekend