Datum : 00.12.1893      
Plaats : Drieborg Provincie : Groningen
Winnaar : - Deelnemers : -
Spelers uit regio : 14 Codering : lokaal
Spel(len) : dam Match/rond : match(?)
Prijs : - Dag : -
Advertentie(s) : nee Verslag(en) : nee
 


Provinciaal Groninger Courant 15.12.1894

Men meldt ons uit Drieborg, d.d. 13 december: Heden avond had hier in het logement van den heer K. Steen een damwedstrijd plaats onder deelnemers uit de gemeente Beerta. Na menig moeilijk spel gelukte het ten slotte, dat aan J. Havinga te Nieuw-Beerta den eersten, aan A. Melinga te Drieborg den tweeden en aan K. Possel te Kroonpolder den derden prijs ten deel viel. Ieder zat in gespannen verwachting omtrent den uitslag, wijl er moeilijke punten moesten worden overwonnen. Doch we hopen dat deze, nu de derde wedstrijd op dat gebied hier gehouden door meerdere mag worden gevolgd. Eere den ondernemers.


Op basis van het verslag uit 1894 is een plaatsje ingeruimd voor een toernooi dat wellicht in december 1893 is gespeeld.
Zie ook december 1892 en het toernooi op 13.12.1894 in Drieborg.