Datum : 30.10.1897      
Plaats : Beerta Provincie : Groningen
Winnaar : onbekend Deelnemers : -
Spelers uit regio : 14 Codering : lokaal
Spel(len) : dam, biljart, domino, kaart Match/rond : rond(?)
Prijs : Hazen Dag : zaterdag
Advertentie(s) : nee Verslag(en) : ja
 
Winschoter Courant 03.11.1897
Beerta, 1 Nov. een hoogst gezellige avond heeft ons de logementhouder in het Gemeentehuis alhier, de heer S. Dethmers, bezorgd. Dat heeft hem niet weinig moeite gekost. De heer Dethmers toch wilde biljart-, domino-, dam- en kaartwedstrijden organiseeren om hazen, die er zoo moeilijk te krijgen zijn tegenwoordig. Maar de heer Dethmers wist ze machtig te worden en wel te Groningen, uitstekende kwaliteit.
Zaterdagavond dan was er de wedstrijd. Een dertigtal liefhebbers – van spelen of van een haas, dat weten we niet zoo precies – daagde op. Potspel, dammen, domineeren, kruisjassen en – om met een der aanwezigen het nieuwgesmede woord te gebruiken – “Napoleoneeren” schenen de meest geliefde spelen.
Er waren 5 hazen en 7 prijswinnaars, zoodat men het hier en daar op een accoordje gooide. De h.h. J.P.A. Mees, G. Heckman, J. Buiskool, H. Krijff en H. Scheltens hebben moeder de vrouw verrast met een langoor.
Een woord van hulde aan onze jeugdigen logementhouder voor zijn welwillendheid en alleszins uitstekende bediening is hier eigenaardig op zijn plaats.

Uitslag:
Onbekend