Voorwoord (oud) historisch overzicht Excelsior.

(Uit 1992)                                                        
Het levensverhaal van 86 jaar dammen ligt voor U.
Excelsior heeft een gedenkwaardige leeftijd. Als je het in een mensenleeftijd afmeet, zou je genoegzaam kunnen terugblikken op een mooi en arbeidzaam leven vol “ups” en “downs”.
Toch is dit verslag van de geschiedenis van Excelsior uitgegroeid boven zo’n nostalgisch navelstaren. Enerzijds omdat er een zekere trots uit spreekt, wat tot stand is gebracht en anderzijds omdat in het verleden de basis is gelegd voor een  actieve en momenteel bruisende vereniging.

Laten wij eens een evenement eruit lichten, waarbij onze damvereniging Excelsior in de afgelopen 20 jaar, samen met de Vereniging voor Openbaar Onderwijs te Waddinxveen, uniek is geweest voor heel Nederland, namelijk het schooldammen.

In deze 20 jaar hebben gemiddeld per jaar 475 kinderen, in totaal een kleine 10.000 scholieren, kennis gemaakt met het damspel en via deze kennismaking zijn velen daarvan bij Excelsior gaan dammen.

Vraag blijft wat dammen zo boeiend maakt, dat sommige leden zelfs 60 jaar lid blijven. Het tweegevecht tussen de tegenstander en de ondoorgrondelijkheid van het op het oog zo simpele damspel, maakt dit damspel juist fascinerender, zelfs sterker dan haar beoefenaren.

Deze definitie kun je aan meer spelletjes hangen en dat betekent, dat je als club wat extra te bieden moet hebben om dat saamhorigheidsgevoel te kweken.

Dit verslag en onze trotse prijzenkast geven dit historisch gevoel.
Onze vrije tijd is toegenomen en in dat kader past een zinvolle vrijetijdsbesteding, wat dammen is, uitstekend.
Wij werpen een dam op tegen de verveling.
Het damspel verankert in het verleden, zoals het door Excelsior wordt uitgedragen, leeft en zal blijven leven in Waddinxveen.

Waddinxveen, 21 januari 1992.

P. Swart (voorzitter)