Oprichting

Acht Waddinxveners hebben in 1906 aan de wieg gestaan van de damvereniging Excelsior.
De oprichting van de plaatselijke damclub op zaterdag, 6 januari 1906 was regelrecht een gevolg van het feit, dat het achttal door een simultaan-wedstrijd – in Gouda gespeeld door J.H.Torley Duwel van “Constant” uit  Rotterdam - in de ban raakten van het damspel en voornamelijk van de damvaardigheid van deze simultaanspeler.  

Onderstaande tekst uit “Het Damspel” van 1906, nr. 1. blz.18:

Op initiatief van de Damvereeniging “Constant’ werd in ’t kort te Gouda een séance georganiseerd, gegeven door den heer J.H. Torley Duwel, lid van ‘Constant’. In deze séance handhaafde de heer Duwel voorbeeldig diens reputatie als ‘vlug speler’, want binnen 2 uur had hij de 13 deelnemers aan deze séance verslagen. Binnen kort kunnen wij daar de oprichting van een club tegemoet zien.
Als gevolg van deze séance werd een Damclub te Waddingsveen opgericht, waarvan de heer Paling, tevens lid van ‘Constant’, Voorzitter is. Hulde aan de activiteit van ‘Constant’.
Dat zij op den ingeslagen weg voortga !

Het was een vrij riskante onderneming, immers eerdere opgerichte gecombineerde schaak- en damverenigingen in de 19e eeuw, waren toen wegens gebrek aan belangstelling ter ziele gegaan.

Maar het achttal, bestaande uit de heren A. van Eeuwen, H. Paling, E.J. de Jong, P. van Rhijn, M. de Rooij, G. Alblas, Van Pelt en Van Hemert, liet zich niet afschrikken. De stoot tot de oprichting werd vooral gegeven door A. van Eeuwen, die jarenlang lid van de vereniging is geweest en 5 keer het kampioenschap van de club behaalde. Men zou de damvereniging de naam “Excelsior” (Steeds hoger) geven.

Uit onderzoek bleek, dat Van Eeuwen ook betrokken was bij een eerdere oprichting. A. van Eeuwen bleek naast het hebben van kwaliteiten op het gebied van bestuur en speltechniek, ook te beschikken over enig talent ten aanzien van de problematiek. Van zijn hand verschenen diverse composities. Twee daarvan vindt U op blz. 25.

Deze 2 problemen van Van Eeuwen hebben in “De Damkunst” van 1907 en in “Het Damspel” van 1908, uitgaven van de Nationale Dambond, gestaan.           

In 1946 had de “Goudsche Courant” een interview met de heer Van Eeuwen.
Dit artikel wordt in dit verslag letterlijk weergegeven.
Op 12 april 1950 overleed de oprichter van Excelsior.

Vermeldenswaardig is nog, dat medeoprichter H. Paling in 1904 - dus 2 jaar voor de oprichting van Excelsior -  heeft gespeeld in de finale om het kampioenschap van Nederland en daarbij een fraaie gedeelde 4e plaats heeft behaald. H. Paling speelde bij “Constant” uit Rotterdam en mogelijk heeft hij samen met de heer A. van Eeuwen de hand gehad in de simultaan van J.H. Torley Duwel eind 1905 of begin 1906.

Problemen (composities) van oprichter A.van Eeuwen (1907 en/of 1908)


Oplossing: 44-40 9x18, 39-33 28x39,
29-23 18x20, 25x14 10x19, 17-12 7x18,
40-34 39x30, 35x33.

Oplossing: 43-38 12x23, 39-34 29x40,
21-17 11x22, 49-44 40x49, 31-27 49x21,
16x9 en winnend eindspel.