75 – jarig Jubileum
Voor wat betreft de festiviteiten rond dit 75-jarig jubileum in 1981 mag de naam van Theo van Bueren hier om meerdere redenen niet onvermeld blijven.
Ter gelegenheid van dit festijn wilde Theo van Bueren een grootse avond verzorgen.
In die tijd wist hij gedurende vele jaren donateurs voor de damvereniging te werven en daarnaast was hij initiatiefnemer van en had hij in de 70-er jaren de bezielende leiding over tal van acties als de verkoop van lucifers, pennen en kammen.
Mede dankzij zijn inzet en daardoor ook veel inspanningen van heel veel leden van de club, werd een behoorlijke reserve opgebouwd.

Activiteiten rondom het jubileum:

22 december 1980 : Clubkampioenschap “Sneldammen”
10 januari 1981 : Receptie in “Het Trefpunt”
13 januari 1981 : Sneldamtoernooi voor clubteams
16 januari 1981 : Diner-dansant
April 1981 : Dag uit met de jeugd


Theo van Bueren trad op 10 januari 1981 tijdens de receptie in “Het Trefpunt” op als ceremoniemeester, waarbij hij in aanwezigheid van veel damvrienden en damofficials en receptieprogramma bracht, dat er zijn mocht.

Het bestuur, bestaande uit P. Swart (voorzitter), J. Both (secretaris), C.H. Kramp (penningmeester) en de leden C.J. Barelds, A. Blom, B. van Eijk en T. den Ouden, mocht veel belangstellenden de handen schudden.

Onder andere gaven acte de presence en werd Excelsior toegesproken door de penningmeester F.B. van Vloten van de Koninklijke Nederlandse Dambond, voorzitter P. van Drimmelen van de Zuid-Hollandse Dambond, W van Loon namens het Goudse Damdistrict, burgemeester A. Smallenbroek en wethouder A.H van Gent.

In zijn dankwoord haalde voorzitter Piet Swart aan een dankbaar en blij man te zijn. Excelsior was met zijn 40 senioren en 23 jeugdleden een kerngezonde damclub.
Een vriendenkring, waar ook nog wordt gedamd. De liefde voor het damspel, vriendschap en gemoedelijkheid, vormen de basis voor een damvereniging, waar,  als het er op aan komt, ook stevig wordt geknokt om de punten.                                    

Piet Swart haalde daarbij aan:
“En als een speler een mooie winst haalt of een spectaculaire zet doet, dan staan wij er allemaal vaak even bij om te kijken, hoe hij dat heeft geflikt.”

Kees Kramp erelid
Tijdens de receptie roemde Swart de inzet en de kwaliteiten van penningmeester Kees Kramp. Jarenlang actief bestuurder en organisator en zeer verdienstelijk speler op het bord met de 100 ruiten. Erg verrast hoorde Kees Kramp aan, dat hij was benoemd tot erelid.

Sneldamtoernooi voor clubteams
In de damwereld is sneldammen veelal een individuele aangelegenheid. Excelsior introduceerde deze variant voor clubteams (achttallen). De damvereniging DEZ uit Schoonhoven wist dit jubileum-sneldamtoernooi te winnen.
Later zou Excelsior deze opzet nog eens 6 keer herhalen.

Feestavond
Alle leden waren aanwezig in restaurant “De Unie” (Diner dansant). Kees Kramp verraste die avond alle leden door hen een echte clubspeld uit te reiken.

Naast de receptie kende het jubileum meer activiteiten, zoals een sneldamtoernooi met deelname van 12 clubteams, een uitgaansdag voor de jeugd en in het restaurant “De Unie” een diner-dansant m.m.v. “The Blue Note Trio” uit Gouda.  

Eenmalig  clubkampioenschap  sneldammen
In de feestweek werd ook het eerste (en enige) toernooi om het “Clubkampioenschap sneldammen” gehouden. Liefst 36 leden namen hier aan deel. De voorronden bestonden uit 6 poules van elk 6 spelers en de winnaars van elke poule plaatsten zich voor de finale. Zowel in de voorronden als in de finale bedroeg de bedenktijd 10 minuten per speler per partij.
Bij het ingaan van de laatste ronde in deze finale waren er nog 3 gegadigden voor de eerste plaats. Cor Barelds wist het kampioenschap op te eisen en hij wist heel kort achter zich Tijmen den Ouden sr. (2e plaats). De derde plaats werd hier gedeeld door Kees Kramp en Gert Dankers.