Schooldammen
Reeds in 1954 werd een eerste aanzet gegeven om in Waddinxveen het schooldammen van de grond te krijgen. Slechts 50 kinderen meldden zich op dat toernooi. Vooraf echter hadden meer kinderen zich opgegeven. De belangstelling nam snel af. In samenwerking met de Vereniging voor Openbaar Onderwijs in Waddinxveen werd het schooldammen voor de basisscholen in de 70’er jaren door Excelsior nieuw leven ingeblazen.
In 1973 werd een start gemaakt met deze wedstrijden, welke over 3 zaterdagen zijn verspreid. Met grote zekerheid mag worden aangenomen dat de formule, dat naast de individuele deelname ook voor de schoolteamprijzen kon worden gestreden, er zeker toe heeft bijgedragen, dat de belangstelling en animo voor dit toernooi bleef groeien. Absoluut topjaar was 1981 met 670 deelnemers.
Deze toernooien hebben ook altijd veel belangstelling van ouders en leerkrachten getrokken en menigmaal was er sprake van een gezellig en tjokvol Trefpunt.

Jeugdafdeling Excelsior
Schooldammen is altijd pure propaganda voor de damsport. De jeugdafdeling heeft vooral sinds het invoeren hiervan meer gestalte gekregen en is gestaag gegroeid. Enkele seizoenen lang bedroeg het aantal aspiranten en pupillen meer dan 30.
De twee gediplomeerde jeugdleiders Piet Swart en Gert Dankers hebben dan aan deze groep hun handen meer dan vol. Daarom kregen zij soms wat assistentie van Ruud van Dijk, Cor Stolker en Adriaan Blom.
Excelsior’ s magnetisch dambord werd veel gebruikt om de pupillen en aspiranten het nodige op damgebied bij te brengen. Ook werd steeds ruim voldoende aandacht besteed aan de kennis van de spelregels.
De jeugdige dammers werden opgeleid om diverse damdiploma’s te kunnen halen. Vele jaren lang verzorgde Gert Dankers op de zaterdagen regionale trainingen.

In de late 80-er en in de 90-er jaren brak de jeugd echt door:

  • In 1992 bereikte Excelsior ’s juniorenteam de halve finale om het kampioenschap van Nederland;
  • Het schoolteam Eben Haezerschool dringt door tot de landelijke finale;
  • Herbert van de Geer, Fred van Beek en Teun van de Krol werden toegelaten tot de training van de landelijke jeugdselectie;
  • Dick Berghout kampioen bij de aspiranten Dambond Midden Holland 1993;
  • Teun van de Krol kampioen bij de junioren Dambond Midden Holland 1993;
  • Vanaf 1993 maken 4 jeugdleden deel uit van het eerste (senioren) team;
  • Aspirantenteam 4e plaats in het Kampioenschap van Nederland;
  • Teun van de Krol clubkampioen 1994, 1995 en 1996;
  • Teun van de Krol Juniorenkampioen Sneldammen van Nederland;
  • Raymond van Es clubkampioen 1997 en 1998.

Scholierenkampioenschap Waddinxveen
In aansluiting op het schooldammen werd door Excelsior 3 keer, en wel in 1979, 1980 en 1982, het persoonlijk Waddinxveens kampioenschap voor scholieren van het basisonderwijs gehouden. Tot deze toernooien – een initiatief van Cor Barelds en Gert Dankers - werden telkens 96 scholieren toegelaten. Alle 16 Waddinxveense basisscholen vaardigden hun 6 beste dammers af.

Kees van den Berg pupillenkampioen district Gouda
Tien dammertjes plaatsten zich voor deze finale en 5 van Excelsior-Waddinxveen. Namens Excelsior werd Kees van den Berg in 1981 de eerste pupillenkampioen. Goede resultaten ook voor Wilco Vermeij (4e) en Gert-Jan Huizer (7e).

Pers- en Propagandaprijs 
Op voordracht van Excelsior heeft de Kon. Nederlandse Dambond in 1985 deze prijs (fl. 500,-) toegekend aan de Vereniging voor Openbaar Onderwijs in Waddinxveen.

Pers
Excelsior heeft zich altijd in een goede belangstelling van de pers mogen verheugen. Naast verslagen van wedstrijden uit onderlinge competities en teamwedstrijden werd in samenwerking met het Weekblad voor Waddinxveen een damrubriek verzorgd.
In de periode van 1978 tot en met 1983 verschenen er van de hand van Cor Barelds in de serie “Dammen met Excelsior” 140 damtechnische rubrieken.
In 1982 als onderdeel hiervan acht damlessen, waarbij de beginnende dammers de spelregels en de eerste beginselen van het damspel werden aangereikt. 

Arbiters
Excelsior had 4 officiële arbiters binnen haar gelederen, te weten Cor Stolker, Jan Both, Ruud van Dijk en Gert Dankers. Bij het toenemend aantal toernooien, die door Excelsior zijn georganiseerd en waarbij voorzitter Piet Swart veelal als toernooileider optrad, is vaak een beroep op hen gedaan.
Van dit kwartet damscheidsrechters is Cor Stolker als officieel arbiter in de hogere klassen van de Koninklijke Nederlandse Dambond actief geweest.

Sneldamtoernooi voor clubteams
Een activiteit van het 75-jarig jubileum in 1981 was een sneldamtoernooi voor clubteams (achttallen). Twaalf teams, waarvan 4 van het jubilerende Excelsior, namen aan dit toernooi deel. Hierna organiseerde Excelsior nog 6 toernooien. Onderstaand de winnaars:                                                                                      

1981 : DEZ Schoonhoven
1983 en 1989 : Damlust Gouda
1984 : Excelsior Waddinxveen
1985,1988 en 1990 : DID Zoetermeer