Huldiging leden
In september 1991 – Excelsior was 85 jaren oud – stond de vereniging er tijdens de ledenvergadering bij stil, dat zij in haar midden 3 leden had, die meer dan 55 jaren aan de club waren verbonden.
Voorzitter Piet Swart zette hen terecht in het zonnetje en reikte Kees Blonk (60 jaar), Teun Twigt (60 jaar) en Adriaan Blom (55 jaar) herinneringsborden uit.

Kees Blonk
Kees Blonk was het langst lid bij de dammers en daarmee liep hij enkele weken voor op zijn vriend Teun Twigt.
Bij Kees Blonk begon de liefde voor het damspel op jeugdige leeftijd. Hij speelde veel met zijn buurman en hij leende damboeken bij Teun Baan.
Kees Blonk heeft verreweg de meeste wedstrijden voor Excelsior gespeeld, zowel individueel als in clubverband. Kees is 2 keer clubkampioen geweest en een paar keer was hij er heel dicht bij. Een functie in het bestuur heeft hij nooit geambieerd, maar hij was zeker zeer betrokken bij de damclub.

Teun Twigt
Teun Twigt maakte van 1944 tot 1951 deel uit van het bestuur en hij acteerde in de commissies van diverse jubilea (40, 50 en 60 jaar). Hij vertelde graag over de geweldige feestavond t.g.v. het 50-jarig jubileum in 1956. Bijna 1000 aanwezigen in de grote zaal van Louis Dobbelmann aan de Noordkade (later NKF).
Door ernstige ziekte heeft Teun een aantal jaren niet kunnen dammen. Naast het dammen bleek Teun ook in het leven een vechter te zijn. Teun Twigt werd 1 keer clubkampioen en hij legde 5 keer beslag op de 2e plaats.
Tot op hoge leeftijd heeft hij, ondanks het aanstormend talent, zijn plaats in het eerste team, het achttal, weten vast te houden.

Adriaan Blom
Adriaan Blom kan ook een behoorlijke staat van dienst niet worden ontzegd. Vanaf 1941 heeft hij – zij het met enkele onderbrekingen - tientallen jaren bestuursfuncties bekleed (secretariaat, wedstrijdleiding en materiaalbeheer).
In 1950 maakte hij deel uit van de 1e werkcommissie, die het schooldammen een eerste impuls gaf.
Adriaan was 4 keer clubkampioen en vele malen eindigde hij in de top 3. Hij maakte deel uit van jubileumcommissies en als arbiter bij de jaarlijkse schooldamtoernooien verzuimde hij nooit.