Legpenning  gemeente  Waddinxveen  voor  voorzitter  P. Swart
Excelsior mocht blij zijn een man als Piet Swart in haar gelederen te hebben gehad. Met gepaste trots hebben wij op 10 oktober 1996  tijdens de receptie t.g.v. 90-jarig verenigingsjubileum in “De Boog” mogen vernemen, dat Excelsior ’s voorzitter is onderscheiden voor zijn inzet, zijn lange en goede staat van dienst voor het damspel in zijn algemeenheid en binnen de gemeente Waddinxveen in het bijzonder.

Veel en diverse inspanningen van Piet Swart voor in het bijzonder “Excelsior” en het niet meer weg te denken schooldamtoernooi zijn zeer waardevol voor de damsport en voor onze vereniging geweest.
Vooral wat het schooldammen betreft is Excelsior (lees: Piet Swart) uniek.
In de 24 jaren tot dan toe hebben ongeveer 11.000 scholieren daaraan deel genomen en hebben dus kennis gemaakt met het damspel.

Volkomen verdiend is aan Piet Swart op voordracht van het bestuur de legpenning van de gemeente Waddinxveen uitgereikt door wethouder sportzaken Joop Neele.  Daarnaast werd hij namens het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Dambond door Theo Dijkstra benoemd tot  “lid van verdienste”.
Piet Swart had zich tot dan toe 25 jaar lang bijzonder onderscheiden bij diverse facetten van de damsport. Onderstaand slechts enkele wapenfeiten uit de brief tot de voordacht aan het gemeentebestuur.                               

 • Sinds 1971 maakt hij deel uit van het bestuur en sinds 1974 voorzitter.
 • In 1972 mede-initiatiefnemer van het Waddinxveens schooldamtoernooi. 
 • Op voordracht van Swart heeft de KNDB in 1985 de pers- en propagandaprijs toegekend aan de Vereniging voor Openbaar Onderwijs te Waddinxveen.    
 • Sinds 1974 jeugdleider bij Excelsior en mede door zijn inspanningen zijn tot nu toe drie (3) jeugdleden geselecteerd voor de landelijke trainingen voor de jeugd (Herbert van de Geer, Fred van Beek en Teun van de Krol).
 • In 1980 organisator en toernooileider van de halve finale kampioenschap van Nederland voor junioren te Waddinxveen.
 • Redactielid clubblad 1980 – 1985.
 • Organisatie van meerdere finales en halve finales kampioenschap van Nederland en/of de Dambond Midden Holland, zowel persoonlijk als voor clubteams junioren, pupillen en aspiranten.
 • Het initiëren van een matchpartij in de strijd om de wereldtitel tussen Harm Wiersma en de Witrus Anatoli Gantwarg (1981).
 • Van 1977 tot 1984 bestuurslid en jeugdleider van de Goudse Dambond).
 • Vanaf 1984 maakt hij na de reorganisatie van enkele dambonden onafgebroken deel uit van het bestuur van de Dambond Midden Holland. Verricht de functie van jeugdleider en is sinds 1985 tevens penningmeester.
 • Sinds 1985 landelijk coördinator van de clubcompetitie jeugd van de KNDB.

(Namens het bestuur door Dick Dibbets en Cor Barelds).