Flitsen uit de notulen
Een bloemlezing uit de notulen van Excelsior. Het gaat hier om ontwikkelingen binnen de vereniging; de voorstellen, vragen, mededelingen, opmerkingen en besluiten, welke binnen de vergaderingen aan de orde zijn geweest.

5 januari 1915.

 • De rekening penningmeester kende over 1914 een batig saldo van fl. 17,17½. Inkomsten bedroegen fl. 56,15 en de uitgaven fl. 38,97½.
 • Een bijzonder voorstel wordt aangenomen: “Degene, die op de speelavond tussen 19.00 en 22.30 uur gaat biljarten, moet een boete van fl. 0,25 betalen”.                                                                                                                   

1920. (Uit:  “Het Damspel” en eigen notulen)

 • Excelsior bedankt tijdelijk (3 jaren) als lid van de Nationale Dambond. Van alle leden werd een extra heffing van fl. 2,00 gevraagd om het landelijk tekort te dekken. Of... speelde hier de kwestie mee van het mogelijk verplicht om op de zondagen competitiewedstrijden te spelen ?

1923.

 • In dit jaar wordt voor het eerst gesproken over de mogelijke aanschaf van damklokken. Het kostenaspect wordt bekeken.                                                                                                                

13 januari 1931.

 • De jubileumcommissie deelde mede, dat de feestavond t.g.v. het 25-jarig jubileum “waarlijk geslaagd” was.

12 mei 1931.

 • De groepswinnaars wonnen geldprijzen (fl. 2,00)

5 januari 1932.

 • Batig saldo bedraagt f. 33,23.
 • Bij de rondvraag wordt het verzoek gedaan om tijdens het reizen per auto naar een wedstrijd niet in de auto te roken, daar men tijdens het spelen dan nog veel overlast ondervindt van het rook in de ogen.

29 augustus 1932.                                    

 • Batig saldo bedraagt fl.  6,23.
 • Eventueel geld boven de f 10,00 wordt gestort op de Boerenleenbank.
 • Besloten wordt om ten behoeve van zaalhuur en contributie van de werklozen een bus op tafel te plaatsen (vrijwillige bijdrage)

2 mei 1937.

 • Excelsior telt 28 leden en heeft 13 borden ter beschikking
 • 1e prijs:    Waschstel met po.
 • 2e prijs:    Doos sigaren en flacon Eau de cologne.
 • Wereldkampioen Springer verzocht middels een brief een simultaan te spelen met voorwaarde, dat 15 borden aan leden moesten worden verkocht a f. 0,20 en 20 borden aan niet-leden a f. 0,25.

2 mei 1939.                                            

 • Om als lid toe te treden dient men minimaal 16 jaar te zijn.

28 mei 1940.

 • Het bestuur zal op verzoek van de ledenvergadering een gesprek aangaan met de Ortskommandant om toestemming te krijgen na 22.00 uur over straat te mogen.
 • Besluit dat bij “hang”partijen de sluitzet aan de secretaris wordt afgegeven.
 • Er moet een nieuwe speelzaal worden gezocht. Het liefst een zaal alleen voor dammers. Eerste prioriteit is om te dammen, maar de aanwezigheid van een biljart wordt zeer op prijs gesteld.

28 augustus 1945.

 • Besloten wordt tot 1 verliespunt bij niet opkomen zonder afzegging. Dit in plaats van de wedstrijd als verloren te verklaren.

23 september 1947.

 • Excelsior is in het bezit van de 1e damklok. (In 1949 zal de club over 10 klokken beschikken)
 • Springer schreef de club voor de zoveelste keer aan om een simultaan te mogen verzorgen. In verband met de (toen) hoge financiële eisen werd hier niet meer op in gegaan.

10 mei 1949.

 • Na discussie werd besloten, dat de spelers aan de borden 1 t/m 15 op de klok moeten spelen.

10 mei 1950.                                        

 • Op voorstel van Kees Blonk en Kees Kramp wordt besloten, dat alle spelers van de klok gebruik moeten maken.
 • Notatie is nog steeds niet verplicht.

9 mei 1956.

 • Vergoeding bestuursvergadering werd bepaald op fl. 2,50.
 • Kosten feestavond (50-jarig jubileum) fl. 1.006,-. Er was wat geld over en er werden 10 nieuwe damborden en schijven aangeschaft.

6 mei 1959.

 • De 3 hoogste borden van de competitie vormen voor het komend seizoen de arbitrage-commissie, die afgebroken partijen moet beoordelen. 
11 mei 1960.                                         
 • Een speler, die in 1 seizoen meer dan 10 plaatsen zakt, is bij voorbaat, in welke poule dan ook, uitgesloten van een prijs.

10 mei 1961.

 • Besloten wordt dat een speler niet meer tegen 2 spelers tegelijk speelt.

19 mei 1964.

 • Excelsior gaat ca. 3 maanden een vrijage aan met de schaakclub. Uiteindelijk levert dat problemen op. 

23 augustus 1971.

 • Mededeling dat Ton Sijbrands t.g.v. het 60-jarig bestaan van de KNDB in Waddinxveen een simultaan speelt tegen clubdammers en huisdammers. De gemeente Waddinxveen neemt de kosten voor haar rekening.

28 augustus 1973.

 • Excelsior is in het bezit van een magnetisch demonstratiebord.
 • Een zeer korte vergadering en voor de rondvraag meldde zich alleen erelid W. van der Heijden: “Voorzitter, zullen we koffie bestellen?”  

26 augustus 1982.

 • Besloten wordt dat – los van wel moyennesysteem dan ook – met ingang van het seizoen 1982-1983 in de voorronde minimaal 18 partijen moeten worden gespeeld.

1 september 1988.

 • Besloten wordt dat in de voorronde minimaal 18 partijen moeten worden gespeeld om sowieso in de finalegroepen te kunnen worden ingedeeld. Tevens het besluit om dit voor de komende 5 seizoenen vast te houden