Aan  de  Goudse  Courant  uit  1946  ontleenen  wij:
(De letterlijke weergave van het artikel)

Jong geleerd, oud gedaan!  Dit spreekwoord is ten volle van toepassing op den heer A. van Eeuwen te Boskoop, die reeds op 6 a 7 jarigen leeftijd het damspel leerde en nu op 81-jarigen leeftijd nog meedoet aan de wedstrijden om het damkampioenschap van het rayon Gouda van den Nederlandschen Dambond. En met succes!  Want hij wist eerste in zijn groep te worden en zoo de eindwedstrijden te bereiken, die deze week verspeeld worden.

In Waddinxveen was de heer Van Eeuwen destijds een der oprichters van de eerste damclub en later ook van de tweede. Vele jaren was hij haar secretaris en penningmeester. Later was hij ook bestuurslid van de damclub “Arnhem”, terwijl hij tegenwoordig in “Boskoop” speelt.

Zijn geheele leven heeft hij zijn liefde voor het damspel behouden. Wel houdt hij tegenwoordig naast zijn damavond er ook nog een schaak- en kaartavondje op na, maar dammen staat steeds bovenaan. En dikwijls zit hij bovendien nog een of ander damprobleem op te lossen.

Vroeger heeft hij wel meegedaan met de probleemwedstrijden van den Ned. Dambond. Het eerste jaar won hij den derden en het tweede jaar den tweeden prijs. Edoch, dit oplossen van problemen ging te veel tijd kosten en de zaak  - hij had een levensmiddelenbedrijf – mocht er niet onder lijden. Het is hem toen wel gebeurd, dat hij ’s nachts plotseling uit zijn bed sprong, omdat hij ineens de oplossing van een probleem gevonden had, waarnaar hij tevoren vergeefs gezocht had.

Wat de wedstrijdsport betreft, heeft de heer Van Eeuwen in groepswedstrijden tweemaal in Utrecht den eersten prijs behaald en eenmaal in Den Haag. In Arnhem wist hij ’t te brengen tot de finale om het kampioenschap van Gelderland.

“Ik heb het altijd graag gedaan”, zegt deze vitale en krasse 81-jarige.
“En ik doe het nog graag. Die reisjes naar Gouda op acht achtereenvolgende Zondagen heb ik er best voor over”.