Damrubrieken

DAMRUBRIEKEN

door Jan de Ruiter
In 19e eeuwse kranten en andere bladen is naast dam- en schaaknieuws ook de nodige techniek te ontdekken. Schaakrubrieken zijn talrijk vertegenwoordigd in kranten en tijdschriften, de oudste rubriek stamt uit 1847 en is te vinden in het Algemeen Handelsblad, Amsterdam.
Het damspel bezat voldoende status om een plaatsje in diverse kranten en bladen voor zich op te eisen. Wel moest men regelmatig de ruimte delen met het schaakspel, maar treffen we ook zelfstandige damrubrieken aan. In de twee schaakbladen[1], Sissa en Morphy, was er alleen af en toe een plaatsje, een hoekje, beschikbaar en werd de stand in cijfers opgediend[2].
In deze documentie passeren alle damrubrieken de revue[3], waarbij moet worden opgemerkt dat niet alle jaargangen van de betreffende bladen zijn overgeleverd. In totaal zijn 21 rubrieken achterhaald, een aantal daarvan zijn al bekend uit de literatuur een aantal zijn nieuw. De eerste overgeleverde damrubriek is te vinden in het schaakblad Sissa, tussen 1854 en 1857. Klaas en Aris de Heer behoorden hier tot de oplossers.
Het is niet verwonderlijk dat we in de jaren 1880/1899 de meeste damrubrieken tegenkomen. Eenzelfde tendens zien we bij damtoernooien en damclubs. In 1888 werd zelfs een poging gedaan om een heus damblad op te richten.
C. Stams, maar dit is een aanname, schreef in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 15.08.1886:
‘Voorts publiceerde Sissa en verschillende andere tijdschriften en dagbladen vroeger en later damprobleems’.
Of nu alle rubrieken zijn achterhaald durf ik niet te zeggen. Het wachten is weer op een lading kranten en tijdschriften via KB/Delpher waarna nieuwe ontdekkingen op de site van Hoofdlijn worden opgenomen.
 

[1] Van de ‘Nederlandsche Palamedes’ verscheen in 1844 maar 1 nummer. Er was een toezegging om eventueel ook damproblemen op te nemen.
[2] Naast de schaakrubrieken namen diverse kranten het verloop van schaakcorrespondentiepartijen op. Zo kon men in ‘de Zaansche Courant’ gedurende de periode 1876-1882 diverse partijen volgen. Een ander voorbeeld is te vinden in de ‘Alkmaarsche Courant’ van 1891 tot en met 1894. Ook de landelijke bladen namen schaakcorrespondentiepartijen op. Correspondentiedampartijen zijn nog niet gevonden, ondanks een oproep van W. Vijn in o.a. de Zijper Courant van 28 oktober 1894. Hieruit blijkt toch wel een verschil in status tussen beide spelen dat met name vanaf 1850 duidelijk zichtbaar is.
[3] Onderzoek afgesloten per 31.12.2018


De rubrieken zijn in verschillende categorieën in te delen:

      a. Probleem ter oplossing / oplossing / zonder verdere tekst
  b. Probleem ter oplossing / oplossing / oplossing kan worden ingezonden
  c. Probleem ter oplossing / oplossing / oplossing kan worden ingezonden / prijs
  d. Probleem ter oplossing / oplossing / algemeen nieuws


De rubriek in de ‘Nieuwe Purmerender Courant’ behoort tot categorie ‘a’ en liep van 1892 tot en met 1902. Het overlijden van E.G. Dettmeijer zorgde voor een abrupt einde. Met Dettmeijer is ook meteen de naam genoemd van de animator van een groot aantal rubrieken. Hij zorgde ervoor dat een damrubriek werd geopend, zoals in Amersfoort en Tilburg, en stuurde talloze problemen naar deze en andere rubrieken. Veelal geleend werk, maar ongetwijfeld ook eigen werk. Het noemen van de inzender kreeg voorrang boven het noemen van de auteur. Zonder Dettmeijer had het rubriekenlandschap er heel anders uitgezien. Toch was hij in de damwereld een omstreden figuur, Van Vught was geen vriend, en zijn problemen werden door de redacteur van “De Wereldkroniek1894” geweigerd.

De rubriek in de ‘Zijper Courant’, 1886/1897, valt onder categorie ‘c’ en bevat heel af en toe ander nieuws. Deze rubriek geeft een prachtig inkijkje in het dammersleven rond Schagen en in de kop van Noord-Holland. In de zomermaanden lag de rubriek stil, het werk op het land eiste dan alle aandacht op. De redacteur was duidelijk een liefhebber van het damspel. Zelfs Van Vught en Dettmeijer kwamen deze rubriek op het spoor en stuurden problemen en oplossingen in.

De damrubriek in ‘De Wereldkroniek’, 1894, behoort tot categorie ‘d’. Constant Stams gaf uitvoering commentaar bij de problemen, behandele vragen over de spelregels, stond stil bij de grote meesters en behandelde nationaal en internationaal damnieuws.

Blijdenstein zorgde ervoor dat in Sissa1854/1857 alleen problemen welke voldoen aan de huidige regels werden gepubliceerd. In latere bladen worden deze ‘regels’ regelmatig overtreden. De discussie in Sissa 1873/1874 toont aan dat er van uniformiteit nog geen sprake was. Ook Dettmeijer was tegenstander van damrust en gaf dit aan bij zijn inzendingen, zoals in de ‘Tilburgsche Courant 1886/1888’. In de ‘Katholieke Illustratie sept1877’ gaat ‘damslag voor’. ‘Damrust’ komen we nog tegen in het ‘Haarlems Dagblad1887’ en de ‘Zijper Courant1890’. In de ‘Katholieke Illustratie1896’ gaat ‘damslag NIET voor’. In ‘Het Geïllustreerd Zondagsblad 01.03.1896’ gaat damslag weer WEL voor.

Voor de presentatie van de rubrieken is ervoor gekozen om het ‘probleem’ leidend te maken. Dat betekent dat de oplossing en eventueel ander commentaar die later, veelal in de volgende aflevering, werd gepubliceerd bij elkaar zijn geplaatst. De datering bij de problemen maakt dit verder duidelijk.
Er is geen onderzoek verricht naar auteursnamen. Daar waar de informatie voorhanden was is deze genoemd. Informatie hierover is meer dan welkom en zal worden toegevoegd.
Ook is niet onderzocht of problemen in meerdere rubrieken zijn geplaatst, maar wie de rubrieken doorneemt komt zeker een aantal dubbele tegen. Met name E.G. Dettmeijer stuurde zijn problemen, of die van iemand anders, veelvuldig in.

In schaak-, week- en maandbladen zijn tot nu toe 11 damrubrieken gevonden, in landelijke en lokale kranten staat de teller op 11:
 

X0 Nederlandsche Palamedes 1844 1844
01 Sissa – schaakblad 1854 1857
02 Het Nederlandsch Museum 1857 1863
03 Stuivers Magazijn 1872 1880>?
04 Sissa - schaakblad 1873 1874
05 Rotterdamsch Weekblad 1875(?)  1875(?)
08 Morphy – schaakblad 1885 1885
12 Katholieke Illustratie 1887 1888
14 Het Feuilleton 1889 1889
15 Novellen en kleine verhalen 1889 1990
18 Wereldkroniek 1894 1894
X20 De Amsterdammer 1895 1895
22 Katholieke Illustratie 1896 1897
25 Katholieke Illustratie 1899 1900

 

06 Nieuwe Amersfoortsche Courant 1880 1880
07 Nieuwe Purmerender Courant 1885 >??
09 Tilburgsche Courant 1886 1888
10 Zijper Courant 1886 1897
11 Haarlem´s Dagblad 1887 1887
13 Advertentieblad Zuthpen e.o. 1889 1889
16 Nieuwe Purmerender Courant 1892 1902
17 Het Vliegend Blaadje 1893 1893
19 Provinciaal Gelderlandsche Nijmeegsche Courant 1894 1897
21 Geillustreerd Zondagsblad  1895 1896>?
X23 Enkhuizer Courant 1897 1897
24 Opregter Haarlemsche Courant 1897 1899


Het volgende overzicht toont de rubriekdichtheid per jaar:

Jaar Naam Code   Rubriek
1844 Nederlandsche Palamedes X0   Dam/schaak
1854 Sissa 01   Dam/schaak
1855 Sissa 01   Dam/schaak
1856 Sissa 01   Dam/schaak
1857 Nederlandsch Museum 02 niet overgeleverd Dam/schaak
1857 Sissa 01   Dam/schaak
1858 Nederlandsch Museum 02 niet overgeleverd Dam/schaak
1859 Nederlandsch Museum 02 niet overgeleverd Dam/schaak
1860 Nederlandsch Museum 02 niet overgeleverd Dam/schaak
1861 Nederlandsch Museum 02 niet overgeleverd Dam/schaak
1862 Nederlandsch Museum 02 niet overgeleverd Dam/schaak
1863 Nederlandsch Museum 02 niet overgeleverd Dam/schaak
1872 Stuivers magazijn 03 niet overgeleverd Dam/schaak
1873 Sissa 04   Dam/schaak
1873 Stuivers magazijn 03 niet overgeleverd Dam/schaak
1874 Sissa 04   Dam/schaak
1874 Stuivers magazijn 03 niet overgeleverd Dam/schaak
1875 Rotterdamsch Weekblad 05 niet overgeleverd Dam
1875 Stuivers Magazijn 03   Dam/schaak
1876 Stuivers Magazijn 03   Dam/schaak
1877 Stuivers Magazijn 03 niet overgeleverd Dam/schaak
1878 Stuivers Magazijn 03   Dam/schaak
1879 Stuivers Magazijn 03 niet overgeleverd Dam/schaak
1880 Nieuwe Amersfoortsche Courant 06   Dam
1880 Stuivers Magazijn 03 niet overgeleverd Dam/schaak
1885 Nieuwe Purmerender Courant 07 niet overgeleverd Dam
1886 Morhpy 08   Dam/schaak
1886 Tilburgsche Courant 09   Dam
1886 Zijper Courant 10   Dam
1887 Haarlem's Dagblad 11   Dam
1887 Katholieke Illustratie 12   Dam/schaak
1887 Tilburgsche Courant 10   Dam
1887 Zijper Courant 10   Dam
1888 Haarlem's Dagblad 11   Dam
1888 Katholieke Illustratie 12   Dam/schaak
1888 Tilburgsche Courant 09   Dam
1888 Zijper Courant 10   Dam
1889 Advertentieblad Zutphen en O. 13 niet overgeleverd Dam
1889 Het Feuilleton 14 niet overgeleverd Dam
1889 Novellen en kleine verhalen 15   Dam
1889 Zijper Courant 10   Dam
1890 Zijper Courant 10   Dam
1891 Zijper Courant 10   Dam
1892 Nieuwe Purmerender Courant 16   Dam
1892 Zijper Courant 10   Dam
1893 Het Vliengend Blaadje 17   Dam
1893 Nieuwe Purmerender Courant 16   Dam
1893 Zijper Courant 10   Dam
1894 Nieuwe Purmerender Courant 16   Dam
1894 Wereldkroniek 18   Dam/schaak
1894 Zijper Courant 10   Dam
1894 Provinciale Gelderlandsche en Nijmeegsche Courant 19   Dam
1895 De Amsterdammer X20 niet overgeleverd Dam
1895 Geillustreerd Zondagsblad 21   Dam/schaak
1895 Provinciale Gelderlandsche en Nijmeegsche Courant 19   Dam
1895 Nieuwe Purmerender Courant 16   Dam
1895 Zijper Courant 10   Dam
1896 Geillustreerd Zondagsblad 21   Dam/schaak
1896 Katholieke illustratie 22   Dam
1896 Nieuwe Purmerender Courant 16   Dam
1896 Provinciale Gelderlandsche en Nijmeegsche Courant 19   Dam
1896 Zijper Courant 10   Dam
1897 Enkhuizer Courant 23 niet overgeleverd Dam
1897 Katholieke illustratie 22   Dam
1897 Nieuwe Purmerender Courant 16   Dam
1897 Oprechte Haarlemsche Courant 24   Dam/schaak
1897 Provinciale Gelderlandsche en Nijmeegsche Courant 19   Dam
1897 Zijper Courant 10 niet overgeleverd Dam
1898 Nieuwe Purmerender Courant 16   Dam
1898 Oprechte Haarlemsche Courant 24   Dam/schaak
1899 Nieuwe Purmerender Courant 16   Dam
1899 Oprechte Haarlemsche Courant 24   Dam/schaak
1900 Katholieke illustratie 22   Dam