Damverenigingen in Nederland 1800 / 1899

door Jan de Ruiter


De K.N.D.B. bestond in 2011 100 jaar. Van oudsher is een belangrijke bindende factor het samen beoefenen van het spel in een vereniging (of: club, gezelschap, genootschap, sociëteit, kransje, rondje). In de ontwikkeling van de damvereniging zijn grofweg 6 periodes te benoemen:
 

19e eeuw  - geen landelijke organisatie 
2 nov 1899/1905  - ontwikkeling[1] 
3 1906  - actief beleid/twee dambonden vanaf maart 1906 
4 1907/maart 1911  - twee dambonden 
5 april 1911/1942  - N.D.B. 
6 1945/heden  - K.N.D.B. 

 

[1] Zie hiervoor het artikel ‘Damverenigingen in Nederland 1899/1906’  - te vinden op deze website 


In dit artikel behandel ik de verenigingen uit de eerste periode. Als definitie voor een vereniging hanteer ik: ‘Een min of meer regelmatige bijeenkomst van personen waarbij het damspel en eventueel andere spellen worden beoefend. Een bestuur of reglement is aanwezig.’ Zogenaamde ‘kransjes’ en ‘rondjes’ vallen in principe buiten het aandachtsgebied, maar de uitzondering bevestigt de regel.

De genoemde jaartallen hebben betrekking op oprichting/opheffing of eerste/laatste vermelding.
 
1 1802 Amsterdam Nh Een ‘dam-collegie’ 1805
X1 1808 Winschoten Gr Damclub Winschoten(?) 1808
X2 1808 Appingdam Gr Damclub Appingedam(?) 1808
2 1841 Midden-Beemster Nh Beemster Damgezelschap 1897
3 1847 Breda Br Schaak- en Damgenootschap ‘Amat victoriae curam’ 1852
4 1855 Utrecht Ut Een ‘dam-collegie’ 1855
5 1855 Noord Holland Nh   1856
6 1856 Friesland Fr   1856
7 1856 Vlaardingen Zh Schaak- en Damvereniging Amicitia 1861
8 1857 Zeist Ut Eenige damliefhebbers te Zeijst 1857
9 1866 Amsterdam Nh Schaak- en Damafd. der Chr. Jong. .Ver. "Excelsior" 1868
10 1866 Utrecht Ut Omne Tulit Punctum 1866
11 1870 Gouda Zh Schaak- en Damgezelschap Palamedes 1907
12 1872 Amersfoort Ut Amersfoortsche Damclub 1876
13 1872 Rotterdam Zh Rotterdamsche Damclub 1872
14 1874 Alkmaar Nh Schaak- en Damgenootschap 1874
15 1875 Schiedam Zh De Pion 1899
16 1875 Rotterdam Zh Damclub Ephraïm 1879
17 1876 Alblasserdam Zh Damclub Alblasserdam 1878
18 1877 Ridderkerk Zh Schaak- en Damclub Ridderkerk 1879
19 1879 Krommenie Nh Schaak- en Damclub Krommenie 1879
20 1979 Leiden Zh Schaak- en Damclub Leiden 1879
21 1879 Nijmegen Gl Nijmeegsche Damclub 1879
22 1879 Tilburg Br Ons Genoegen 1879
23 1880 Utrecht Ut Schaak- en Damgezelschap L.L.L. 1899
24 1882 Moordrecht Zh Schaak- en Damclub Moordrecht 1882
25 1883 Zoutkamp Gr Damclub Zoutkamp 1883
26 1884 Amstelveen Nh Schaak- en Damclub Zukertort 1912
27 1884 Tilburg Br Tilburgsche Dam- en Schaakclub 1898
28 1885 Waddingsveen Zh Schaak- en Damvereeniging 1894
29 1886 Amsterdam Nh Amsterdamsche Damclub 1886
30 1886 Arnhem Gl Geldersche Schaak- en Damvereeniging Arnhem 1886
31 1887 Bellingwolde Gr Damclub Bellingwolde 1890
32 1887 Lisserbroek Nh Damclub Lisserbroek 1888
33 1887 Rijnsaterwoude Zh Damclub Rijnsaterwoude 1888
X3 1890 Venlo Li Damclub Venlo(?) 1890
34 1891 Halfweg Nh Dam- en Schaakvereeniging 1891
35 1891 Leiden Zh Leidsche Dam- en Schaakvereeniging 1891
X4 1890 Venlo Li Damclub Venlo(?) 1892
36 1892 Tilburg Br Damclub N.K. Harmonie(?) 1892
37 1893 Utrecht Ut Kaart, Dam- en Schaakgezelschap A.A.A. 1908
38 1894 Amsterdam Nh Jongelingen Vereeniging Door Oefening Tot Beter 1894
39 1894 Waddingsveen Zh Schaak – en Damvereeniging 1894
40 1894 Hoogwoud Nh Damclub Hoogwoud 1894
41 1895 Amsterdam Nh Schaak- en Damafd. Der Chr. J.V.. Excelsior 1898
42 1896 Tilburg Br Nieuwe Tilburgsche Dam- en Kaartclub 1896
43 1896 Zevenhoven Zh Uitspanning door Inspanning 1896
44 1896 Vlissingen Zl Schaak- en Damvereeniging 1896
X5 1896 Rotterdam Zh Leeskabinet 1898
X6 1896 Rotterdam Zh Cafe du Jeu de Dames 1899
45 1897 Amsterdam Nh Vereeniging ‘Amsterdamsche Dam Club’ 1897
46 1898 Leiden Zh Schaak- en Damclub 'Oefening baart Kunst' 1898
47 1898 Nes a.d. Amstel Nh Schaak- en Damclub Strijdt met Beleid 1913
48 1899 Rotterdam Zh Constant 2003

MAXIMAAL AANTAL VERENIGING PER TIJDVAK
(op basis eerste en laatste vermelding; ‘x’ niet opgenomen)

Naam : Dam-Collegie
Plaats : Amsterdam (NH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 09.10.1802
Laatste vermelding : 03.04.1805
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1802
Anders : 1802, 1803, 1804, 1805
Opmerking :  
Plaats : Winschoten (GR)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 20.04.1908
Laatste vermelding : 20.04.1908
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1908
Anders : -
Opmerking : In Groningen geen (kranten)onderzoek verricht
Naam : D.C.Appingedam(?)
Plaats : Appingedam (GR)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 20.04.1908
Laatste vermelding : 20.04.1908
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1908
Anders : -
Opmerking : In Groningen geen (kranten)onderzoek verricht
Naam : Beemster Damgezelschap (1841);
Beemster Dam- en Schaakgezelschap(Vereeniging) (1861) 
Plaats : Midden-Beemster (NH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : 10.11.1897
Eerste vermelding : 21.06.1841
Laatste vermelding : 18.11.1897
Type vereniging : Dammen; Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1881, 1885, 1887, 1889, 1892, 1895, 1897
Anders : 1841, 1861, 1866, 1867, 1868, 1879, 1895
Opmerking : -
Naam : Schaak- en Damgezelschap 'Amat Victoriae Curam'
Plaats : Breda (NB)
Opgericht : 05.03.1847
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 1848
Laatste vermelding : 1852 (Sissa 1861?)
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1848, 1849, 1850, 1851, 1852
Anders : 1847, 1848, 1850, 1852, 1861
Opmerking : In Breda geen (kranten)onderzoek verricht
Plaats : Utrecht (UT)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 1855
Laatste vermelding : 1855
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : 1855
Opmerking : In Utrecht geen (kranten)onderzoek verricht
Naam : 'Een club Noord-Hollandse Dammers'
Plaats : ? (NH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 1855
Laatste vermelding : 1857
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : 1855, 1856, 1857
Opmerking :  
Naam : 'Eenige Vriessche Damliefhebbers'
Plaats : ? (FR)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 1856
Laatste vermelding : 1856
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : 1856
Opmerking :  
Plaats : Vlaardingen (ZH)
Opgericht : 1856
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 05.03.1857
Laatste vermelding : 1861 (Sissa 1868?)
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : Geen informatie gevonden
Anders : 1857, 1859, 1860, 1861
Opmerking : de vermelding in Sissa 1866, 1867, 1868 is waarschijnlijk onterecht
Naam : 'Eenige Damliefhebbers te Zeijst'
Plaats : Zeist (UT)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 1857
Laatste vermelding : 1857
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : 1857
Opmerking : In Zeist geen (kranten)onderzoek verricht
Naam : Schaak- Damafdeeling der Christelijke Jongelingen Vereeniging “Excelsior”
Plaats : Amsterdam (NH)
Opgericht : Onbekend
Opheffing : Onbekend
Eerste vermelding : 00.00.1864
Laatste vermelding : 00.00.1866
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de
Jongelingsvereeniging ter bevordering van christelijk leven “Excelsior” –
1851 - 1901
Opmerking : In Amsterdam geen nader onderzoek verricht.
Naam : Omne Tulit Punctum 
Plaats : Utrecht (UT)
Opgericht : Onbekend
Opheffing : Onbekend
Eerste vermelding : 1866
Laatste vermelding : 1866
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : -
Opmerking : in Utrecht geen nader onderzoek verricht.
Naam : Schaak- en Damgezelschap 'Palamedes' )1870-1886);
Schaak- en Damgezelschap messemaker (1886->) 
Plaats : Gouda (ZH)
Opgericht : 10.06.1870
Opheffing : 1895?/1907
Eerste vermelding : 05.06.1870
Laatste vermelding : 1895(?)
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1870. 1877, 1886 (o.a.) - geen aanvullend onderzoek gedaan.
Anders : 1886. Regelmatig genoemd is Sissa - data niet vastgelegd.
Opmerking : Notulenboeken uit beginperiode zijn niet overgeleverd. 
In 1907 ontwaakt de club uit een ‘winterslaap’. 
Informatie over de beoefening van het damspel is niet overgeleverd.
Naam : Amersfoortsche Damclub
Plaats : Amersfoort (UT)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 29.09.1872
Laatste vermelding : Amersfoortsche Almanak 01.01.1877
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1872, 1876
Anders : 1873
Opmerking : Geen nadere informatie in kranten en archief Amersfoort gevonden 
Naam : Rotterdamsche Damclub
Plaats : Rotterdam (ZH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 1872
Laatste vermelding : 1872
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1872
Anders : -
Opmerking :  
Naam : Schaak- en Damgenootschap
Plaats : Alkmaar (NH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 08.11.1874
Laatste vermelding : 08.11.1874
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1874
Anders : -
Opmerking : -
Naam : Schaakgezelschap De Pion (1860-1875);
Schaak- en Damgezelschap De Pion (1875-?) 
Plaats : Schiedam (ZH)
Opgericht : 1860; 1875
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 30.09.1875
Laatste vermelding : 30.09.1875
Type vereniging : Schaken - Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1875
Anders :  
Opmerking : -
Naam : Damclub Ephraïm
Plaats : Rotterdam (ZH)
Opgericht : 1875
Opheffing : 1878(79?)
Eerste vermelding : 1912
Laatste vermelding :  
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : In Rotterdam geen (kranten)onderzoek verricht
Anders : 1912, 1926
Opmerking :  
Naam : Damclub Alblasserdam
Plaats : Alblasserdam (ZH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 11.11.1876
Laatste vermelding : 25.11.1877
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1876, 1877
Anders : -
Opmerking : -
Naam : Damclub Ridderkerk (1877, 1878);
Dam- en Schaakclub Ridderkerk (1879) 
Plaats : Ridderkerk (ZH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 11.11.1877
Laatste vermelding : 17.03.1879
Type vereniging : Dammen; Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1877, 1878, 1879
Anders : -
Opmerking : -
Naam : Schaak- en Damclub Krommenie
Plaats : Krommenie (NH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 1879
Laatste vermelding : 1879
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : Geen informatie gevonden
Anders : 1879
Opmerking : -
Naam : Schaak- en Damclub Leiden
Plaats : Leiden (ZH)
Opgericht : 1879(?)
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 06.10.1879
Laatste vermelding : 20.10.1879
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1879
Anders : -
Opmerking : Onduidelijk of deze club ook daadwerkelijk tot stand gekomen is
Naam : Nijmeegsche Damclub
Plaats : Nijmegen (GL)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 1879
Laatste vermelding : 1887
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : In Nijmegen geen (kranten)onderzoek verricht
Anders : 1879, 1887
Opmerking : -
Naam : Ons Genoegen
Plaats : Tilburg (NB)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 12.01.1879
Laatste vermelding : 30.10.1879
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1879
Anders :  
Opmerking : Geen nadere informatie gevonden
Naam : Schaak- en Damgezelschap L.L.L.
Plaats : Utrecht (UT)
Opgericht : 23.11.1880
Opheffing : 1899(?)
Eerste vermelding : 1880
Laatste vermelding : 1899
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : 1880 - 1899
Opmerking :  
Naam : Schaak- en Damclub Moordrecht
Plaats : Moordrecht (ZH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 27.11.1881
Laatste vermelding : 15.10.1882
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1881, 1882
Anders : -
Opmerking : In Moordrecht geen (kranten)onderzoek verricht
Naam : Damclub Zoutkamp
Plaats : Zoutkamp (GR)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 00.03.1883
Laatste vermelding : 00.03.1883
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : 1883
Opmerking : Informatie H. v.d. Nap
Naam : Schaak- en Damclub 'Zukertort'
Plaats : Amstelveen (NH)
Opgericht : 18.12.1884
Opheffing : Bestaat anno 2011 als schaakclub
Eerste vermelding : 15.02.1886
Laatste vermelding : notulen 1912
Type vereniging : Dammen/Schaken; Schaak (vanaf 1912)
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : 1886
Opmerking : In Amstelveen geen (kranten)onderzoek verricht
Naam : Tilburgse Dam- en Schaakclub
Plaats : Tilburg (NB)
Opgericht : 00.00.1884
Opheffing : 17.01.1898
Eerste vermelding : 28.01.1886
Laatste vermelding : 20.01.1898
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1886, 1887, 1888, 1893, 1894, 1896, 1897, 1898
Anders : 1887, 1888, 1893
Opmerking : -
Naam : Schaak- en Damvereeniging Waddingsveen
Plaats : Waddingsveen (ZH)
Opgericht : 23.10.1885
Opheffing : 29.03.1894
Eerste vermelding : 31.10.1885
Laatste vermelding : 04.04.1894
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1885, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894
Anders : -
Opmerking : -
Naam : Amsterdamsche Damclub
Plaats : Amsterdam (NH)
Opgericht : 01.04.1886
Opheffing : 1886(?)
Eerste vermelding : 15.04.1886
Laatste vermelding : 15.04.1886
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : Niets gevonden
Anders : 1886
Opmerking : -
Naam : Geldersche Schaak- en Damvereniging
Plaats : Arnhem (GL)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 1886
Laatste vermelding : 1886
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : 1886
Opmerking : In Arnhem geen (kranten)onderzoek verricht
Naam : Damclub Bellingwolde(?)
Plaats : Bellingwolde (GR)
Opgericht : 1887<-
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 29.02.1887
Laatste vermelding : 09.07.1890
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1887, 1888, 1889, 1890
Anders : -
Opmerking : -
Naam : Damclub Lisserbroek
Plaats : Lisserbroek (NH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 00.10.1887
Laatste vermelding : 00.01.1888
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : 1887, 1888
Opmerking : In Lisserbroek geen (kranten)onderzoek verricht
Naam : Damclub Rijnsaterwoude
Plaats : Rijnsaterwoude (ZH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 00.12.1887
Laatste vermelding : 00.04.1888
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : 1887, 1888
Opmerking : In Rijnsaterwoude geen (kranten)onderzoek verricht
Naam : Damclub Venlo(?)
Plaats : Venlo (LI)
Opgericht : 1890(?)
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 07.06.1890
Laatste vermelding : 07.06.1890
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1890
Anders : -
Opmerking : Geen nadere informatie gevonden
Naam : Dam- en Schaakvereeniging Halfweg
Plaats : Halfweg (NH)
Opgericht : 1891(?)
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 21.06.1891
Laatste vermelding : 21.06.1891
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1891
Anders : -
Opmerking : Geen nadere informatie gevonden
Naam : Leidsche Dam- en Schaakvereeniging
Plaats : Leiden (ZH)
Opgericht : 00.05.1891
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 28.05.1891
Laatste vermelding : 26.10.1891
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1891
Anders : -
Opmerking : Geen nadere informatie gevonden
Naam : Damclub Venlo(?)
Plaats : Venlo (LI)
Opgericht : 1890(?)
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 13.02.1892
Laatste vermelding : 13.02.1892
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1892
Anders : -
Opmerking : Geen nadere informatie gevonden
Naam : D.C. N.K. Harmonie(?)
Plaats : Tilburg (NB)
Opgericht : 00.08.1892(?)
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 14.08.1892
Laatste vermelding : 14.08.1892
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1892
Anders : -
Opmerking : Geen nadere informatie gevonden
Naam : Kaart, Dam- en Schaakgezelschap A.A.A.
Plaats : Utrecht (UT)
Opgericht : 30.10.1893
Opheffing : 1908
Eerste vermelding : 1893
Laatste vermelding : 1908
Type vereniging : Dammen/Schaken/Kaarten
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : 1893 - 1908
Opmerking : In Utrecht geen (kranten)onderzoek verricht
Naam : Door Oefening tot Beter
Plaats : Amsterdam (NH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 02.06.1894
Laatste vermelding : 02.06.1894
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1894
Anders : 1894
Opmerking :  
Naam : Schaak- en Damvereeniging Waddingsveen
Plaats : Waddingsveen (ZH)
Opgericht : 00.10.1894
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 17.10.1894
Laatste vermelding : 17.10.1894
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1894
Anders : -
Opmerking : Geen nadere informatie gevonden
Naam : Damvereeniging Hoogwoud
Plaats : Hoogwoud (NH)
Opgericht : 00.10.1894
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 28.10.1894
Laatste vermelding : 02.02.1898
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1894, 1897, 1898
Anders : -
Opmerking : Geen nadere informatie gevonden
Naam : Schaak- Damafdeeling der Christelijke Jongelingen Vereeniging Excelsior
Plaats : Amsterdam (NH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 15.03.1895
Laatste vermelding : 31.08.1898
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : 1895, 1898
Opmerking : In Amsterdam geen (kranten)onderzoek verricht
Naam : Nieuwe Tilburgse Dam- en Kaartclub
Plaats : Tilburg (NB)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 22.03.1896
Laatste vermelding : 22.03.1896
Type vereniging : Dammen/Schaken/Kaarten
Bronnen:    
Kranten : 1896
Anders : -
Opmerking : Geen nadere informatie gevonden
Naam : Uitspanning door Inspanning
Plaats : Zevenhoven (ZH)
Opgericht : 00.11.1895 (als schaakvereniging. Per 04.10.1896 Schaak/Dam
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 27.11.1895
Laatste vermelding : 24.03.1897
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1895, 1896, 1897
Anders : -
Opmerking : Geen nadere informatie gevonden
Naam : Dam- en Schaakclub(?)
Plaats : Vlissingen (ZL)
Opgericht : 00.12.1896(?)
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 07.12.1896
Laatste vermelding : 07.12.1896
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1896
Anders : -
Opmerking : Geen nadere informatie gevonden
Plaats : Rotterdam (ZH)
Opgericht : 1896
Opheffing : 1898(?)
Eerste vermelding : 1948
Laatste vermelding : 1948
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : nee
Anders : ja
Opmerking : Geen nadere informatie beschikbaar
Naam : Damclub Café du Jeu de Dames(?)
Plaats : Rotterdam (ZH)
Opgericht : 1896
Opheffing : 1899(?)
Eerste vermelding : 1948
Laatste vermelding : 1948
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : nee
Anders : ja
Opmerking : Geen nadere informatie beschikbaar
Naam : Vereeniging Amsterdamsche Dam Club
Plaats : Amsterdam (NH)
Opgericht : 00.01.1897
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 1897
Laatste vermelding : 1897
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : Amsterdam
Anders : -
Opmerking : Waarschijnlijk Joodse signatuur
Naam : Schaak- en Damclub 'Oefening baart Kunst'
Plaats : Leiden (ZL)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 1898
Laatste vermelding : 1898
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1898
Anders : -
Opmerking : -
Naam : Schaak- en Damclub 'Strijdt met Beleid'
Plaats : Nes aan de Amstel (NH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 1898
Laatste vermelding : 1913
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : 1898, 1913
Opmerking : In Nes aan de Amstel geen (kranten)onderzoek verricht