Datum : 19.02.1870      
Plaats : Purmerend Provincie : Noord-Holland
Winnaar : K.de Heer (?) Deelnemers : 16
Spelers uit regio : 4 Codering : regionaal(?)
Spel(len) : dam Match/rond : match
Prijs : dambord Dag : zaterdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja
 
Purmerender Courant 09.02.1870
Opregte Haarlemsche Courant 09.02.1870
Algemeen Handelsblad 10.02.1870
Dampartij,
op Donderdag 17 Februarij in het Logement de ‘Vergulde Roskam’ van C. LAKEMAN te Purmerende om fraaijen Prijs, bestaand in: een Dambord met zilver ingelegd en een dito van minder kwaliteit als Premie. Inleggeld voor de deelnemers 50 ct. Heeren liefhebbers worden dringend uitgenoodigd deze partij die zeer luisterrijk belooft te worden met hunne tegenwoordigheid te vereeren.

Purmerender Courant 13.02.1870
Opregte Haarlemsche Courant 15.02.1870
Algemeen Handelsblad 15.02.1870
Dampartij,
op Zaturdag 19 Februarij, en niet zoals eerst gemeld werd op Donderdag 17 Februarij in het Logement de ‘Vergulde Roskam’ van C. LAKEMAN te Purmerende om fraaijen Prijs, bestaand in: een Dambord met zilver ingelegd en een dito van minder kwaliteit als Premie. Inleggeld voor de deelnemers 50 ct. Heeren liefhebbers worden dringend uitgenoodigd deze partij die zeer luisterrijk belooft te worden met hunne tegenwoordigheid te vereeren.
 
18700215AHpurmerend
Algemeen Handelsblad 15.02.1870

Algemeen Handelsblad 16.02.1870
Dampartij,
De dampartij, aangekondigd tegen ZATERDAG 19 FEBRUARI e.k. in het Logement
De Vergulde Roskam, van C. LAKEMAN, te Purmerende, zal aanvangen des morgens
precies te TIEN ure.
 
18700219AHpurmerend
Algemeen Handelsblad 16.02.1870


Purmerender Courant 23.02.1870
Aan de dampartij Zaturdag jl. bij den kastelein C. Lakeman in de ‘Vergulde Roskam’ alhier gehouden werd door 16 personen deelgenomen. De partij begon des morgens te 10 ure, duurde bijna onafgebroken tot ’s avonds 8 ure, en was toen nog niet geëindigd, maar zal op een nader te bepalen dag worden voortgezet. Voordat de vergadering was afgeloopen heeft een der spelers door een ligte ongesteldheid, gedeeltelijk misschien ten gevolge van der groote inspanning, de partij moeten opgeven. De vier laatst aangeblevenen waren de heeren: J. Bier, D. van der Molen, J. Klaver en K. de Heer. De prijs bestaat uit een fraai met zilver ingelegd dambord, de premie uit een dito van minder kwaliteit. Naar men verneemt zal de voortzetting dezer partij op aanstaanden vrijdag plaats hebben.


De eerste grote wedstrijd na vele jaren. Lakeman pakt groot uit en plaatst in een drietal kranten de advertentie waarin het toernooi werd aangekondigd. 
Durfde men het vanwege de superioriteit van Aris de Heer niet aan om een toernooi te organiseren? Nam vanwege deze vermeende superioriteit Klaas de Heer in de jaren 1850/1862 zijn toevlucht tot het schaakspel? Feit is wel dat Klaas de Heer meespeelde en Aris de Heer niet, althans zijn naam komt niet voor bij de vier overgebleven spelers die een beslissende herkamp of matches speelden.

Het aantal van 16 spelers mag misschien wat teleurstellend genoemd worden. Omdat er in het verslag geen plaatsnamen van de spelers zijn genoemd, weten we ook niet hoe de opkomst van spelers buiten Purmerend en de Beemster was. Het lijkt nog te vroeg om contacten te verwachten tussen spelers van Noord- en Zuid-Holland. Het waarom van de wijziging van de speeldatum zal wel altijd een mysterie blijven. Aris de Heer speelde blijkbaar niet mee, of was hij de speler dien ‘door een ligte ongesteldheid’ niet verder kon?
Uit het feit dat er ‘vier laatst aangeblevenen’ zijn, kan men de conclusie trekken dat er volgens het ‘matchsysteem’ werd gespeeld.  De einduitslag is onbekend, de overlevering wil echter dat Klaas de Heer het toernooi zou hebben gewonnen[1]. Toch blijft de vraag bestaan of hij daadwerkelijk het toernooi won. Wat is het geval? In het artikel over Klaas de Heer in Het Damspel 1906/maart wordt wel Purmerend1870 genoemd maar niet Purmerend1877. Van dit laatste toernooi staat gewoon vast dat Klaas de winnaar was. Heeft men in het geheugen de wedstrijden 1870 en 1877 verwisseld? 
Een naambord van ‘De Vergulde Roskam’ bevindt zich in het museum van Purmerend (april 2003).
 
[1] Het Damspel — 1906, blz. 51

Uitslag:
Onbekend