Datum : 25.09.1874      
Plaats : Hoogkarspel Provincie : Noord-Holland
Winnaar : onbekend Deelnemers : -
Spelers uit regio : - Codering : regionaal(?)
Spel(len) : dam/kolven/biljart Match/rond : -
Prijs : - Dag : vrijdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : nee
 
Purmerender Courant 20.09.1874
Prijskolven en Dammen, op Vrijdag 25 September 1874, des voormiddags ten 9 1/2 uur, bij P. Ham te Hoogcarspel. Heeren liefhebers worden uitgenoodigd deze partij met hunne tegenwoordigheid te vereeren.

Purmerender Courant 23.09.1874
Prijskolven, Biljarten en Dammen, op Vrijdag 25 September 1874, des voormiddags ten 91/2 uur, bij P. Ham te Hoogcarspel. Heeren liefhebers worden uitgenoodigd deze partij met hunne tegenwoordigheid te vereeren.

1874 09 23
Purmerender Courant 23.09.1874

Uitslag:
Onbekend

De dammers uit Hoogkarspel zoeken via de advertentie bewust contact met de spelers in de Beemster e.o., hetgeen doet vemoeden dat er al eerder contact bestond. In de kranten die in Enkhuizen en Hoorn verschenen is deze advertentie niet te vinden, blijkbaar gaf men in de omgeving van Hoogkarspel op een andere wijze bekendheid aan het toernooi.
De uitslag van deze wedstrijd is Onbekend. Volgens mondelinge overlevering zou Klaas de Heer ook deze wedstrijd op zijn naam hebben gebracht[1], maar ook hier kan sprake zijn van een ‘verwisseling’. Vast staat dat Klaas wél Hoogkarspel1878/mrt won. Nergens staat te lezen dat Klaas twee toernooien in Hoogkarspel heeft gewonnen! 
De combinatie kolven, biljarten en dammen is vrij uniek. Meestal vindt men advertenties waarbij men kon kolven en biljarten. De combinatie dammen en schaken komt, maar dan spreken we over 1881 en verder, natuurlijk vaker voor.
 
[1] Het Damspel — 1906, blz. 51
 
18740920PurmCrt

Purmerender Courant 20.09.1874